Kniha o chemtrails. Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Recenzia knihy.

Človeku by sa žiadalo dodať: Všetko čo ste chceli vedieť o chemtrails, ale báli ste sa spýtať

* * *
Ku knihe som sa dostal úplnou náhodou, ale ukazuje sa doslova ako malá senzácia, ako najrozsiahlejší, najpodrobnejší a do mimoriadnej hĺbky zasvätený zdroj, s akým som sa kedy stretol.

Autorka popisuje v knihe:
– technické detaily jednotlivých projektov súvisiacich s chemtrails,
– látky v nich používané a ich účel,
– názvy spoločností a vládnych inštitúcií zainteresovaných do projektu, názvy lokalít spojených s významnými časťami projektu
– čísla niekorých verejných patentov popisujúcich dané technológie
– množstvo mien osôb a dátumov, či už sa jedná o mená nezávislých výskumníkov a novinárov, odhaľujúcich pozadie chemtrailového programu, mená senátorov a politikov angažujúcich sa v téme, až po názvy zákonov súvisiacich s pokusmi buď o zákaz projektu alebo o jeho rozšírenie.

Kniha je doslova nabitá faktami a informáciami. To ju robí veľmi náročnou na čítanie, pričom zapamätanie si všetkých faktov pri prvom prečítaní je prakticky nemožné. V istom zmysle by som ju náročnosťou prirovnal k vysokoškolským učebniciam.

Náročný na čítanie je aj samotný štýl autorky a štrukturovanie knihy. Kniha nemá vopred premyslenú informačnú líniu, ale do značnej miery je vytvorená formou voľne spojenej mozaiky správ z najrôznejších zdrojov, rozčlenených do základných tematických blokov. Každá z týchto krátkych správ je silne zostručnená, čo vytvára vysokú hustotu informácií v kapitolách, ale zároveň vyčerpávajúce čítanie.

Autorka knihy hneď na začiatku upozorňuje, že táto kniha nemá byť vnímaná ako stopercentne správna odpoveď na všetky otázky. Jej účelom bolo zozbieranie a prehľadné zosumarizovanie všetkých dostupných (a dôveryhodných) informácií, ktoré sú v súčasnosti známe o téme. Autorka dúfa, že kniha sa stane základom pre niekoho skutočne odborne zdatného, ktorý dané témy spracuje v budúcnosti lepšie, než ona.

Osobne by som ohodnotil informácie v knihe z 98% ako vysoko dôveryhodné. K zostávajúcim 2% informácií mám isté výhrady, ako zbytočne špekulatívne.

Napriek tomu je kniha veľmi užitočný odrazový mostík k ďalšiemu skúmaniu témy.

– –

Štruktúra knihy:

Kniha je tematicky rozdelená do dvoch základných blokov:

Prvá polovica knihy popisuje technické záležitosti projektov chemtrails a HAARP.

– Úvodná kapitola “Zoznámte sa so Štátom národnej bezpečnosti” popisuje vládne utajovanie chemtrailových projektov, pod pláštikom “národnej bezpečnosti”.

– Kapitola 1 “Stručná história HAARP projektu” popisuje rozvoj a infraštruktúru technológie HAARP

– Kapitola 2 “Analýza Eastlundovho HAARP Patentu z roku 1987” sa snaží čitateľov zoznámiť s kľúčovými paramentrami HAARP Patentu a vysvetliť, ako celé zariadenie funguje a aké sú jeho možnosti

– Kapitola 3 “Toto nie sú obvyklé kondenzačné čiary” popisuje veľmi detailne celú distribučnú štruktúru chemtrailového projektu – zainteresované letecké spoločnosti,  projekt Cloverleaf, stratégie umlčiavania pilotov a informátorov, ionizáciu atmosféry za účelom manipulácie počasia a na vojenské programy atď. VEĽMI ZAUJÍMAVÁ KAPITOLA.

– Kapitola 4 “Jedy padajúce z oblohy” popisuje s veľkou detailnosťou chemické látky používané v chemtrailových projektoch a ich využitie na vojenské a klimatologické projekty. Popisované sú organofosfáty z leteckého paliva, nanočastice a inteligentný prach, polymérové vlákna, rozprašovanie baktérií, húb a plesní, rozprašovanie kovov, vrátane hliníka, bária, stroncia a ďalších a rozprašovanie sírových zlúčenín. Ku každej látke je popísaný jej pravdepodobný účel a zdravotné dopady na populáciu. Asi NAJHODNOTNEJŠIA kapitola z celej knihy.

Druhá polovica knihy popisuje praktické využívanie chemtrailov na najrôznejšie komerčné, vojenské a biologické programy:

– Manipulácia s počasím a klímou

– Hĺbková tomografia zemskej kôry pomocou HAARPu za účelom hľadania nových ložísk ropy

– Vyvolávanie zemetrasení (toto zatiaľ nemám prečítané, takže k tom u neviem zaujať stanovisko)

– Snaha ovládnuť svetový obchod s potravinami a osivami (ničením úrody nezávislým farmárom pomocou zmien počasia, sucha a postrekovaním herbicídmi od Monsanta)

– Burzové zarábanie na umelo vyvolaných živelných katastrofách

– Vytváranie hurikánov, búrok a tornád

Bakteriologické programy spojené s chemtrails, Morgellonova choroba a robenie pokusných králikov z nič netušiacej civilnej populácie. (toto je tiež veľmi zaujímavá a šokujúca kapitola)

– – –

V nasledovných blogoch budem postupne publikovať zostručnené poznámky z jednotlivých kapitol, ako návod na rýchlu orientáciu k téme.

Ak nemáte čas na prečítanie všetkých textov, doporučujem k nahliadnutiu aspoň kapitoly Kapitolu 4 a Kapitolu 3, ktoré v sebe obsahujú najdôležitejšie informácie.

Všetky texty súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

This entry was posted in Chemtrails, Elana Freeland - Kniha o chemtrails, Recenzie kníh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s