Oficiálna terminológia používaná pri programe chemtrails

Pojem “chemtrails” vznikol ako núdzové slovo, keď sa prví aktivisti pokúšali pomenovať perzistentné kondenzačné čiary za lietadlami, ktoré na oblohe boli schopné vydržať celé hodiny bez rozplynutia, na rozdiel od klasických kondenzačných stôp, ktoré sa rozplývali v priebehu 2-3 minút a ktoré v sebe vykazovali prítomnosť neobvyklých chemických prímesí.

Slovo “chemtrails” používa dodnes alternatívna scéna, keďže nemá k dispozícii názvoslovie, aké používajú samotní organizátori projektu. To uzatvára čitateľov do informačnej bubliny, kedy vyhľadávanie slova “chemtrails” ľudí automaticky odkazuje na neodborné amatérske články až po úmyselne vytvorené hoaxy.

Pred nedávnom sa mi podarilo túto informačnú bariéru prelomiť a dostal som sa k niektorým pojmom, ktoré sú používané v odborných vedeckých prácach venovaných geoinžinieringu. Môžete ich použiť pri googlovaní a budete žasnúť, čo všetko bolo celú dobu verejne pred naším nosom a my sme to nevideli.

Odborné názvoslovie:

Solar radiation management (SRM) – riadenie intenzity slnečného osvitu. Tento pojem je spájaný s používaním chemtrailového prachu na ochladzovanie planéty v rámci “zmierňovania” prejavov globálneho otepľovania. https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_radiation_management

Carbon dioxide removal (CDR) – odstraňovanie oxidu uhličitého z atmosféry. Zahŕňa viaceré vysoko kontroverzné postupy: od verejnosťou pozitívne prijímaného zalesňovania krajiny, cez odsávanie CO2 z atmosféry a tlakovanie do podzemných rezervoárov, vyrábanie karbonátových minerálov pomocou rozprašovania kremíkového prachu, úmyselné zvyšovanie kyslosti oceánov až po rozprašovanie železného prachu nad oceánmi s cieľom podporiť rast morských rias. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_removal

Geoengineering – geoinžinierstvo. Úmyselné modifikovanie vlastností prírodných procesov v celoplanetárnom rozsahu. Typickým príkladom je snaha o ovplyvňovanie planetárnej teploty alebo riadenie počasia (vyrábanie oblakov, dažďa alebo naopak sucha)  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_engineering

Stratospheric aerosol injection – stratosférické rozprašovanie aerosolov. https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_Particle_Injection_for_Climate_Engineering

Cloud Seeding – umelé vytváranie oblakov pomocou rozptyľovania prachových častíc v atmosfére. https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding

Operation INDIGO SKYFOLD – vojenský krycí názov pre jeden z prvých projektov masového rozprašovania stratosférických aerosolov

Evergreen Aviation – firma vyrábajúca modifikované tankovacie jumbo jet lietadlá vhodné na rozprašovanie aerosolov vo vysokých výškach.   https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen_International_Aviation

Hughes Aircraft Corporation of Califorina – jedna z leteckých spoločností úzko zaangažovaná na aerosolových programoch. Mala uzavretú zmluvu s americkou vládou a vlastnila patent na rozprašovanie Welsbachových reflexných minerálnych látok.   https://en.wikipedia.org/wiki/Hughes_Aircraft_Company , https://diskuter.wordpress.com/2016/04/10/dr-r-michael-castle-politicke-pozadie-chemtrails-modifikacia-pocasia-jedovane-latky-v-chemtrails-detailny-clanok/

(priebežne sem doplním ďalšie užitočné pojmy, keď na ne narazím)

Používané materiály:

Rôzne odborné zdroje sa v tejto otázke dosť líšia, zrejme je k dispozícii široká škála viac alebo menej vhodných materiálov a súčasní chemtrailoví projektanti na ľuďoch v reálnom čase jednotlivé látky testujú.

Dr. R. Michael Castle vo svojom článku z roku 2006 popisuje rozprašovanie tzv. Welsbachových minerálov, ktoré zahŕňajú:
– thórium a jeho oxidy
– hliník
– zirkónium
– karbid kremíka (silicon carbide)

Ďalej sú v článku spomínané látky za účelom vysušovania pôdy:
– titanáty bária (barium titanates)
– metylovaný hliník (methyl aluminium)
– draslík

Za účelom záplatovania ozónových dier spôsobených použitím vysokovýkonných radarových zariadení typu HAARP popisuje rozprašovanie:
– selénu
– aromatických uhľovodíkov ako je toluén
– mixované izoméry xylénu
Niektoré tieto látky sa pod vplyvom slnečného UV žiarenia premieňajú na toxický benzén.

Článok spomína, že mnohé tieto častice sú rozprašované v ionizovanej podobe, aby sa predĺžila doba ich pobytu v atmosfére

Čistý metalický hliník a bárium sú natoľko netypické prvky, že okamžite udrú do pozornosti pri testovaní vzoriek pôdy a dažďa. Toxicita hliníka sa u ľudí prejavuje neurologickými problémami a dráždením dýchacích slizníc. U rastlín spôsobuje hliník okysľovanie pôdy a úhyn rastlín aj stromov. Bárium spôsobuje poškodenie imunity a svalovú slabosť a svalové kŕče (v závislosti od miery dávky). Thórium okrem jeho rádioaktivity (thórium obvykle obsahuje približne 2% rôznych rádioaktívnych prímesí) je jedovaté hlavne z dôvodu jeho vlastností ťažkých kovov. Benzén je rakovinotvorná látka. Toluén a Xylén sú neorotoxické látky spôsobujúce bolesti hlavy, problémy so sústredením, s pamäťou, problémy s koordináciou pohybov, nevoľnosť a zvracanie.

zdroj: https://diskuter.wordpress.com/2016/04/10/dr-r-michael-castle-politicke-pozadie-chemtrails-modifikacia-pocasia-jedovane-latky-v-chemtrails-detailny-clanok/ , http://proliberty.com/observer/20060504.htm

Odborná štúdia od autorov Utibe Effiong a Richard L. Neitzel sa venuje ďalším “nádejným” kandidátom na použitie pri stratosférických operáciach ovplyvňovania slnečného osvitu.

Spomínajú nasledujúce látky:

– oxid siričitý, ktorý sa následne reakciami s atmosférickou vlhkosťou a slnečným žiarením môže premieňať na aerosoly dráždivej kyseliny sírovej a vysoko jedovatého sírovodíka

– karbonylsulfid (carbonyl sulfide), ktorý sa v organizme premieňa na oxid uhličitý a sírovodík

– čierny uhlík (black carbon). Toto by mohli byť tie tzv. “čierne chemtrails”, ktoré sa v posledných mesiacoch začali objavovať aj nad našim územím.

– čistý metalický hliník

– oxid hlinitý

– nanočastice titanátu bária

Typickými prejavmi týchto látok sú problémy s dýchaním, dráždenie slizníc, pocity nedostatku dychu, ďalej svalové problémy (pocit silnej únavy), neurotoxické prejavy (bolesti hlavy, depresie, problémy s pamäťou,…)

zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717532/

Časová os:

Rôzne prvotné patenty a vedecké štúdie na tému geoinžinierstva a ovládania počasia siahajú až do 50. rokov 20. storočia.

V 90. rokoch bolo vytvorených množstvo patentov a vedeckých štúdií na tému boja proti globálnemu otepľovaniu pomocou rozprašovania aerosolov do atmosféry.

Niekedy okolo roku 1999 je udávaný začiatok výskytu chemtrailových čiar nad USA.

V rokoch 2006-2008 sú pozorovateľné chemtrailové čiary na satelitných snímkoch zo Západnej Európy, zatiaľ čo obloha nad Východnou Európou je stále čistá.

Niekedy okolo roku 2007 sa ČR a SR pripájajú k zmluve Open Sky, ktorá umožňuje neohlásené prelety cudzích lietadiel nad krajinou.

V rokoch 2008-2014 sa objavujú sporadické správy ľudí o výskyte chemtrails nad náhodnými lokalitami v ČR a SR, hlavne nad oblasťami vidieka. Nad Prahou a Bratislavou až do začiatku roku 2014 chemtrails prakticky nikdy neboli. Zdá sa, že sa jednalo o prípravné testy technológie.

Od roku 2014 je výskyt chemtrailov nad našim územím veľmi častý a od začiatku roku 2016 sa hustá sieť chemtrails vyskytuje na oblohe prakticky nepretržite každý deň.

V novembri 2015 sa konal v Paríži klimatický sumit, na ktorom sa štáty sveta zaviazali aktívne sa podieľať na boji proti rastu globálnych teplôt. Keďže sa v jeho zámeroch nikde nehovorí o obmedzení ťažby ropy, mám vážne obavy, že ako hlavná stratégia na dosiahnutie zastavenia rastu globálnych teplôt boli zvolené práve aerosolové atmosférické programy. Je možné že práve tento Parížsky klimatický protokol sa stal základom celoplanetárneho práškovacieho programu, ktorý v posledných dvoch rokoch zúri po krajinách celého sveta.

Záverom:

Je pravdepodobné, že hlavné ciele súčasného chemtrailového programu sú tieto:

– ochladzovanie planéty pomocou reflexných aerosolov ako stratégia boja proti efektom globálneho otepľovania

– vojenské projekty za účelom zvyšovania efektivity radarov, rušičiek, 3D mapovanie terénu pre pilotov stíhačiek, atď.

Napriek tomu tajnosti, ktoré robia vlády okolo chemtrailového programu dávajú vážny dôvod na znepokojenie, že vlády môžu v budúcnosti tento program zneužiť na ďalšie účely, ako napríklad šírenie jedovatých látok a infekcií za účelom depopulácie planéty.

Je možné, že všetky vyššie popísané zdravotné problémy spôsobené chemtrailami sú v súčasnosti len vedľajší účinok bezohľadnosti a arogancie globálnych elít v ich honbe za udržaním ziskov z ropného biznisu. Ale nedá sa vylúčiť, že tento práškovací program môže byť v budúcnosti obohatený o šírenie toxických, neurotoxických alebo mikrobiálnych látok.

This entry was posted in Chemtrails. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s