Americká vláda vyvíja technológiu “neviditeľných” chemtrailov

Ako vlády menia perzistentné chemtraily na krátkotrvajúce s cieľom zmiasť verejnosť.

(poznámka prekladateľa: pôvodný článok bol extrémne dlhý, v záujme čitateľnosti som ho výrazne skrátil. Kto má záujem o všetky detaily, vrátane množstva linkov na súvisiace texty, môže si ich pozrieť v originálnom článku)

Whistle-blower pracujúci v rámci prebiehajúcich aerosolových operácií oznámil: “Nerobil by som si toľko starostí ohľadom samotných aerosolov, ktoré na nás sprejujú, ako z chemikálií, ktoré pridávajú do týchto aerosolov aby sa rýchlejšie rozplynuli (aby boli neperzistentné)”

Predslov

Tí, ktorí nás práškujú chemtrailami by si nič neželali viac, než aby ste verili, že krátke, neperzistentné dymové stopy vychádzajúce z lietadiel sú neškodné kondenzačné línie.

Ak vás presvedčia o tomto, tak akonáhle im vylepšenia technológie umožnia práškovať chemtrails produkujúce iba krátke neprezistentné línie, budete presvedčení, že tie sú perfektne neškodné.

Tieto vylepšenia technológie už prebiehajú. Neperzistentné chemtraily sa začínajú objavovať po celom svete.

Ale to nie je koniec príbehu. V poslednej dobe ľudia v mnohých oblastiach hlásia úplnú neprítomnosť chemtrailov. Prestali práškovať? Nie. Iba presedlali na práškovanie vo vysokých výškach.

Osobne som pozoroval zmenu chemtrailov:

  1. z perzistentných
  2. na krátkotrvajúce (neperzistentné)
  3. až na neviditeľné chemtraily (chemtraily z vysokých výšok nie sú viditeľné zo zeme)

a pretože mám veľmi vyvinutý zmysel pre pachy a chute, musím vám oznámiť vážny príbeh.

[pripája niekoľko citátov od iných ľudí potvrdzujúcich, že chemtraily síce už nie sú viditeľné, ale stále je cítiť vo vzduchu ich pach a ich zdravotné prejavy sú ešte horšie, než u viditeľných chemtrailov. Vynechávam]

Schopnosť cítiť pach a chuť chemtrailov

Po kontakte so stovkami pozorovateľov chemtrailov z celého sveta som určil, že asi 2-5% populácie má schopnosť cítiť pach a chuť chemtrailov. Ja som jeden z nich.

U iných ľudí je to menej výrazné. Napríklad ak mňa pália sliznice a v ústach mám kovovú chuť do tej miery, že to narušuje moju schopnosť pracovať, môj obchodný partner – bežný “nie vnímavý” človek – ich iba začína cítiť.

Vďaka tomu, že dokážem zacítiť chemtraily (a zažívam príšerné symptómy s nimi spojené), som zistil, že krátke stopy za lietadlami, ktoré ľudia vidia v poslednej dobe (a ktoré niektorí nazývajú “kondenzačné stopy”) v skutočnosti kondenzačné stopy nie sú. Tieto stopy majú silnú metalicko-chemickú chuť a navyše mi spôsobujú rovnaké symptómy, ako spôsobujú perzistentné chemtraily.

Stručne povedané, chemtrailom bol iba daný nový vzhľad.

Kondenzačné stopy sú extrémne zriedkavé

Bol som pozorovateľ oblohy po celý môj život (30+ rokov) a nikdy som nevidel kondenzačnú stopu. Ani raz, nikdy.

Vyrástol som v jednom z letecky najrušnejších miest na svete (Tampa Bay) a sledoval som doslova tisícky a tisícky lietadiel za tie roky. Videl som lietadlá v rôznych výškach. Mnohokrát som nad hlavou videl prelietať stíhačky z MacDill Air Force Base. Videl som všetko od malých charterových lietadiel po veľké 747 a môžem vám s istotou povedať, že som nikdy – ani jediný raz – nevidel z nejakého lietadla vychádzať výfukovú stopu.

Istú dobu som žil na vojenskej základni. Taktiež som navštevoval rodinu na iných vojenských základniach a vždy som pozoroval oblohu. Nikdy som nevidel stopu vychádzajúcu zo stíhačky. Nikdy.

Chemtrails zo dňa na deň zmenili svoj vzhľad z perzistentných na krátko trvajúce.

Žil som v Jamestowne (štát New York) od roku 2003 do 2008. V roku 2008 som sa zo zdravotných dôvodov presťahoval do mesta Bangor v Maine.

Bol som svedkom začiatku masového chemtrailového sprejovania v Jamestowne v roku 2005. Počas tohto obdobia som začal mávať náhle a dramatické zdravotné symptómy. Tieto symptómy sa objavovali výlučne v dobe, keď prebiehalo sprejovanie. Nie predtým a ani nie o hodiny neskôr. Moje zdravotné symtómy začali v priebehu sekúnd od začiatku slano-metalickej chuti vo vzduchu, ktorá prichádzala približne 30 minút po začiatku viditeľného sprejovania na oblohe.

Počas tohto obdobia som vypozoroval rovnaký vzor udalostí znovu a znovu, po dlhé roky:

  1. na oblohe sa objavili chemtrails
  2. asi o 20 minút neskôr zaplnila vzduch slano-metalická chuť
  3. okamžite po zacítení tejto slano-metalickej chute vo vzduchu začali moje zdravotné prejavy
  4. keď slano-metalická chuť ustupovala, moje zdravotné problémy ustupovali spolu s ňou
  5. keď sa slano-metalická chuť zo vzduchu úplne stratila, moje symtómy v priebehu 1 hodiny kompletne zmizli a ja som sa cítil znovu skvele.

Tento vzor udalostí bol vždy rovnaký. Nikdy sa nemenil.

Presťahovanie z Jamestownu do Bangoru mi poskytlo príležitosť na extrémne cenné pozorovanie. V oboch mestách sa chemtraily zo dňa na deň zmenili z dlhých perzistentných na krátkotrvajúce čiary.

 Verím, že pozorovania, ktoré som urobil v dvoch rôznych mestách v dvoch rôznych obdobiach sú extrémne dôležité a cenné, pretože existuje v súčasnosti silný tlak presvedčiť ľudí, že kondenzačné stopy sú normálne a bežné. Ľudia sú tlačení k tomu, aby uverili, že tieto nové krátke neperzistentné chemtraily sú neškodné kondenzačné línie.

To je veľmi nebezpečné klamstvo. Porozmýšľajte nad tým, čo sa asi stane, ak nasledujúca generácia vyrastie vo viere, že kondenzačné stopy sú normálne, bežné a neškodné. Ak sa to stane, tak sprejovanie bude pokračovať priamo pred ich očami a nikdy ich ani nenapadne, že by niečo mohlo byť zlé.

[V nasledujúcej časti autor podrobne opisuje svoje pozorovania zmien vzhľadu chemtrails v Bangore, Jamestowne a Philadelphii . Vynechávam]

Ďalšia zmena: krátkotrvajúce chemtraily sa menia na “neviditeľné” chemtraily.

Od apríla 2010 chemtraily až na pár dní v mesiaci z oblohy úplne zmizli. V súčasnosti mávame čisto modrú oblohu počas mnohých dní v mesiaci. Keď to porovnám s v minulosti nepretržite dennodenne chemtrailami zatiahnutou oblohou, je to skutočne dramatická zmena.

Aj teraz sa v rámci mesiaca objavujú počas početných dní krátkotrvajúce (neperzistentné) chemtraily. Občas, počas zopár dní v mesiaci sa objavujú dokonca perzistentné chemtraily, ale veľké množstvo dní je obloha perfektne čistá a po rokoch nepretržitého sprejovania je to ohromujúca zmena.

Presne v tej dobe, keď sa začali objavovať nezamračené dni čistej oblohy, objavil sa nový typ chemtrailovej chute/vône. Tento nový typ bol veľmi podobný “chemickému typu”, ktorý býval tak bežný počas posledných rokov (hlavne počas dažďa), ale tento nový typ mal trochu viac horkej chuti v sebe. Taktiež spôsoboval zopár nových symptómov, vrátane škriabania a bolenia v krku a miernych – ale nepretržitých – sliznicových a respiračných infekcií. Zdá sa, že tento chemtrailový typ obsahoval v sebe biologickú zložku ( detailnejšie o tom, ako som zistil prítomnosť biologickej látky). Taktiež sme zistili, že tento typ oslabuje imunitný systém.

Pomenovali sme tento nový typ chemtrailu “Typ bažinatá voda“, na základe pachu a chute, ktoré boli v podobe akéhosi mixu húb a rias.

Presne počas tohto obdobia som začal dostávať správy, že sa začali objavovať vo viacerých východných štátoch dni s čistou oblohou. Sledovatelia chemtrailov začali oslavovať, “Chemtrails prestali!”

Bohužiaľ, chemtrails neprestali. Neustávajúca chuť a pach chemtrailov počas dní s čistou oblohou mi dokazovali, že chemtraily neprestali sprejovať. Otázka znela: “Prečo ich už nevidíme?”.

[V nasledujúcej dlhej sekcii autor vysvetľuje, že chemtraily začali byť práškované vo veľmi vysokých výškach a že to je možno dôvod, prečo už nie sú zo zeme viditeľné. Vysvetľuje to na nasledovných argumentoch:

 1. šírka stopy …čím vyššie je lietadlo, tým širší je chemtrailový pás v dobe, keď dosadne k zemi. Autor s jeho senzitívnym čuchom je schopný rozpoznať, kedy autom vstupuje a vystupuje zo spadovej zóny chemtrailu a podľa toho odhadnúť šírku chemtrailového spadového pásu v minulosti a v súčasnosti.

  1. rozmazanie hrany chemtrailovej stopy …bezprostredne po rozprášení má chemtrail ostrý okraj (t.j. pár metrov od neho by človek nič necítil, pár metrov vnútri neho by bol pach intenzívny). S postupom, ako sadá k zemi sa jeho hrana rozmazáva. Keď sú chemtraily rozprašované vo vysokých výškach, v dobe dosadnutia na zem sú ich hrany veľmi rozmazané a pach narastá postupne.
  1. Geoinžinieringové artefakty …takto popisuje oblaky, ktoré vznikajú zo spadu z chemtrailových látok. V minulosti vznikali bezprostredne po chemtrailoví pod pásmi oblaky, ale od istej doby je možné tieto chemické oblaky pozorovať aj v dobe, kedy žiadne chemtrailové línie na oblohe nie sú. Ukazuje tiež na porovnanie zopár fotiek tradičnej oblohy a typických chemických artefaktových oblakov.

Ďalej dokazuje svoje tvrdenie pomocou ďalších vizuálnych a zmyslových pozorovaní:

…jedno z pozorovaní je, že chemtraily sú cítiť na palubách lietadiel počas vysokých letov, čo značí, že sú rozprašované v týchto alebo ešte väčších výškach. V minulosti v lietadlách chemtraily cítiť neboli, pretože sa nachádzali výrazne nižšie, než bola letová hladina komerčných liniek.

…druhé pozorovanie je zmena farby oblohy, ktorá kedysi bývala pri pohľade z okna lietadla sýto modrá a čistá, ale teraz býva stále zahmlená s hmlou s akýmsi kovovým trblietaním.

Sekcia o artefaktových oblakoch, ktoré vznikajú z chemtrailového materiálu popisuje, že asi 30-90 minút po chemtrailovej stope sa na oblohe v nižšej výške začnú tvoriť z padajúceho materiálu oblaky. Tieto oblaky majú osobitú vizuálnu štruktúru, ktorou sa líšia od klasických oblakov (obvykle majú štruktúru z dlhých vlákien, alebo tvar pripomínajúci pieskové duny alebo formu pripomínajúcu tenkú vrstvu saponátovej peny). Tvrdí, že tieto artefaktové oblaky sa tvoria aj v dobe, kedy je čistá obloha, a že ich vznik stále koreluje s jeho pozorovaniami chemtrailovej chute a pachu.]

Je extrémne nepríjemné, že geoinžinieringové artefakty sú v dnešnej dobe tak bežné, že väčšina verejnosti ich už považuje za prirodzené oblaky. Aby bola situácia ešte horšia, tak vládna propaganda dokonca aktívne pracuje na tom, aby presvedčila verejnosť, že geoinžinieringové artefakty naozaj sú prirodzené oblaky:

Dezinformačná kampaň NASA: tabuľka typov oblakov pre školákov

A nielen to. Filmové spoločnosti chrlia filmy pre deti, aby si deti zvykli na vzhľad chemtrailov:

Over the Hedge
Cars
Open Season

Vzhľadom na to, že je veľmi dôležité rozoznať rozdiel medzi prírodnými oblakmi a geoinžinierskymi artefaktmi, vytvorili sme špeciálnu stránku, aby ste mohli identifikovať tieto vysoko-jedovaté umelé štruktúry:

Geoengineering Artifacts

[poznámka prekladateľa: fenomén netypických oblakov som si všimol aj ja. Ja im pracovne hovorím “hliníkové oblaky”. Na rozdiel od bežných bielych oblakov majú tieto oblaky veľmi tmavú sivú farbu a sú vždy výrazne tmavšie, než modrá obloha okolo nich. Pripomínajú oblak z čierneho alebo tmavosivého dymu. Prvé čo človeka pri pohľade na ne napadne je, že sú niečím zatienené. Ale to nie je pravda – tieto oblaky sú temné dokonca aj vtedy, keď je to iba malý chumáč oblaku, doslova priehľadný a človek má slnko za chrbtom. Napriek tomu sú veľmi tmavé. Vypozoroval som tiež, že keď mi takýto temný oblak prechádza nad domom, na pár minút cítim výraznú vlnu únavy, ktorá okamžite ustúpi, akonáhle sa oblak presunie preč.]

Záver

Geoinžinierstvo (názov používaný vládou na operácie súvisiace s chemtrails) bolo “tajnou” operáciou, ale pretože bolo voľne viditeľné po celé roky, významná časť obyvateľstva si to  začala všímať a klásť otázky.

Vláda sa preto pokúsila udržať chemtraily mimo pozornosť verejnosti tak, že ich urobili neperzistentné (krátke). V Maine k tomu došlo v apríli 2009.

Vláda sa ďalej pokúsila odstrániť chemtrailovanie z pozornosti verejnosti tým, že ich presunula do vysokých výšok. Hoci stále dochádza k používaniu perzistentných chemtrailov v nízkych výškach, je ich výrazne menej. V Maine k tejto zmene došlo v apríli 2010.

Vláda pokračuje vo svojej propagandistickej kampani za normalizáciu/akceptáciu chemtrailov verejnosťou. Táto kampaň tvrdí, že krátkotrvajúce chemtraily sú “kondenzačné stopy” zložené výlučne z vodnej pary. Nepokúšajú sa vôbec vysvetliť rôzne pachy a chute vo vzduchu a ani sa nepokúšajú vysvetliť raketový nárast výskytu hliníka v pôde.

Žijeme v mimoriadnej dobe. Korupcia, škandály a dezinformácie sú na úrovni ako ešte nikdy v histórii. Vlády po celom svete sa pokúšajú uchvátiť moc a ovládať verejnosť bezprecedentným spôsobom, ale žiadna z týchto hrozieb nie je tak ničivá alebo smrtiaca ako chemtrails (alias “geoinžinierstvo”).

Keď budú preživší z tejto doby rozprávať o týchto udalostiach budúcim generáciam, budú poslucháči dvíhať obočie v udivenej otázke “Ako je možné, že ľudia vôbec dovolili, aby sa také niečo stalo? Čo to bolo za ľudí?” Odpoveď na to môže byť jednoduchá: boli sebeckí, boli ľahostajní alebo “boli zdrogovaní“.

Epilóg

[toto neprekladám, je to úvaha o spoločnosti, ktorá celú situáciu dopustila]

[plus sú na konci článku rôzne ďalšie dlhé bloky menej dôležitého textu a množstvo linkov na súvisiace články. Neprekladám]

zdroj: http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/chemtrail-information/plumes-change.html

súvisiaci článok: https://diskuter.wordpress.com/2016/01/17/rozne-typy-chemtrails-a-ich-zdravotne-prejavy/

ďalšie články z rubriky chemtrails:

https://diskuter.wordpress.com/category/chemtrails/

This entry was posted in Chemtrails. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s