Epidémia neplodnosti VII. Kariéra verzus materstvo

Zaujímavý článok k téme:

———————————————-
Prečo ženy už nechcú mať deti

Systém chce, aby ženy vnímali materstvo ako nežiadúce

Mnoho ľudí upozorňuje na prepadajúce sa úrovne pôrodnosti v Západných spoločenstvách a kladú si otázku, prečo ženy zo strednej triedy nemajú podobné množstvo detí ako ich matky a staré mamy. Niektorí ľudia upozorňujú na faktory ako sú kariérizmus, feminizmus a zámerný plán riadený svetovými elitami.

Tento článok popíše, prečo systém chce, aby ženy vnímali materstvo ako známku nízkeho statusu.

Vzdelanie, plodnosť a Status. Vyššie vzdelanie = menej detí

Je široko známy fakt, že menej vzdelané ženy majú viac detí, než ženy strednej triedy. U žien so stredoškolským a nižším vzdelaním, 62% majú deti vo veku 25 rokov. U žien s bakalárskym vzdelaním, toto číslo klesá k iba 26%. U žien s ešte vyšším vzdelaním, toto číslo ďalej klesá.

Jeden z dôvodov je, že pre chudobné dievčatá materstvo zvyšuje ich sociálny status. Je lepšie byť chudobná s dieťaťom, než iba chudobná. Ženy s málo perspektívami v živote si uvedomujú, že mať dieťa im zabezpečí určitú úctu a status v ich komunitách, ktorý bezdetné ženy nemajú.

Aj keď to môže pre nás zniesť urážlivo, materstvo je istý druh určovania statusu. Buď váš status zvyšuje alebo znižuje, v závislosti na prostredí, kde žijete. Ženy sa veľmi starajú o to, ako sa správajú ľudia v ich okolí – sú veľmi vnímavé na tlak ku konformite. To sa potom zužuje na jednoduchú otázku: čo si daná komunita cení?

Ak si cení materstvo a hodnotí ho ako znak významnosti, ženy to budú nasledovať. Ak si spoločnosť cení vysokoškolský titul zo sociológie a kariéru pre korporácie či štátnu správu, ženu budú nasledovať to. V sterilnom prostredí orientovanom na kariéru materstvu nie je prisudzovaný ten vysoký status, aký mu prisudzujú chudobné komunity. Matky bývajú vnímané ako menej kompetentné na prácu. Tiež bývajú vnímané ako menej vhodné na vedúce pozície.

Ženy sú vychované aby si cenili tieto veci a ak je materstvo prekážkou, tak musí ísť stranou. Na Západe sa materstvo čoraz viac ocitá v otázkach sociálneho statusu ako neutrálny ale oveľa častejšie ako negatívny faktor.

Ženy si myslia, že nový iPhone znamená vyšší status, než novonarodené dieťa

A čo viac, ženy, ktoré majú deti skôr, než premrhajú svoje naplodnejšie roky života na vysokej škole pri získavaní bezcenného titulu, sú vnímané ako plytvanie “schopnosťami”. Naša spoločnosť nasmerovala ženy k myšlienke, že poslúžia viac spoločnosti, keď sa stanú robotmi, ktorí budú zarábať svojim (pravdepodobne mužským) korporátnym majiteĺom čo najviac peňazí.

Keď kariérna žena leží na smrteľnej posteli, jej posledné myšlienky sa určite budú točiť okolo toho, či dosiahla tú najvyššiu úroveň kariérneho rebríčka a či zarobila svojmu šéfovi a akcionárom dosť peňazí. Určite nebude rozmýšľať o svojom manželovi, deťoch alebo vnukoch – to je nič v porovnaní s pocitom uspokojenia, ktorý získala trávením času na zdeptávajúcich mítingoch s ľuďmi, ktorých nenávidí.

Byť “Iba matkou” nie je dostatočné, takže bežte pracovať. Perfektný spôsob, ako stráviť vaše plodné roky

A čo viac, materstvo už nie je viac vnímané ako dôvod k hrdosti. Len sa pozrite na tú záplavu článkov s nadpismi ako “Mám rada svojho syna, ale ja som viac, než iba matka“. Všimnite si to slovo “iba” v nadpise, ktoré navádza, že byť opatrovateľkou budúcej generácie je niečo triviálne. Tieto články často obsahujú v nadpise slovo “iba”, akoby ľudia v spoločnosti degradovali ženy s frázou “Ty si iba matka”.

V týchto prípadoch dochádza k tomu, že tieto ženy si vytvoria pocity neistoty a menejcennosti. Ocitajú a v sociálnej pasci myslenia, že materstvo nie je dostatočne významné. Tieto pocity potom prenášajú na svoje okolie, majúc pocit, že všetci ich hodnotia ako “iba” matku.

Mladé ženy vnímajú tieto signály a prispôsobujú tomu správanie. Keď vidia, ako články v mienkotvorných médiach znevažujú materstvo, vedie to ženy k tomu, že sa buď vôbec matkami nestanú, alebo strávia pár rokov v práci a potom budú deliť svoj čas medzi rodinu a svoju kancelársku robotu.

Malé dieťa. Dôležitejšie, než vaša hlúpa kariéra

Ale otázka znie: prečo vôbec tieto články existujú? Prečo by média šírili texty tvrdiace, že materstvo nie je dostatočne cenné a že ženy musia byť kariérne založené workoholičky? Odpoveď je, že systém vie, že nemôže komplétne odstrániť materský inštinkt zo žien, takže namiesto toho ženám hovoria, že materstvo je bezvýznamné.

Systém si uvedomuje, že ženy nesmú brať svoje životné uspokojenie výlučne z výchovy rodiny a starostlivosti o jej milovaných. Žena musí pracovať pre systém. Každá chvíľa, ktorú strávite so svojimi deťmi je chvíľa, kedy nepracujete pre korporáce a nezarábate pre niekoho peniaze a nesypete ich do systému.

Takže, naspäť do práce, otroci. Potrebujete predsa pocit naplnenia.

zdroj: http://www.returnofkings.com/76537/why-women-stopped-having-children

súvisiace články: https://diskuter.wordpress.com/category/epidemia-neplodnosti/

Advertisements
This entry was posted in Epidémia neplodnosti, Feminizmus. Bookmark the permalink.