Hootonov plán – ako nechať zmiznúť celý národ.

Ako Hootonov plán bývajú označované myšlienky Harvardského antropológa Earnesta Hootona zverejnené v roku 1940, ktoré kladú do pozornosti rasové vlastnosti Nemcov a namiesto psychosociálnej prevýchovy propagujú biologické “prešľachtenie” a nahradenie ako nutné opatrenie k ich úspešnému a trvalému podrobeniu.

Hootonov “plán”

4. januára 1943 zverejnil Hooton v New Yorkskom “Peabody Magazine” príspevok s názvom “Odšľachtite vojnové gény z Nemcov“, v ktorom bez ohľadu na historické fakty Nemcom podsúva mimoriadne sklony k vojnám[1] a požadoval ich prešľachtenie so všeobecným cieľom zničiť nemecký nacionalizmus. Za týmto účelom doporučil Hooton, ktorý bez rozdielu považoval všetkých Nemcov na “morálne slaboduchých” [2], zredukovať počet pôrodov u Nemcov a podporovať do Nemecka prisťahovalectvo cudzincov, predovšetkým mužov.

Počas tohto obdobia (dohľadu a okupácie Nemecka) má byť taktiež podporované prisťahovalectvo nie-nemeckých ľudí, predovšetkým nie-nemeckých mužov“. Aby sa predišlo výraznejšiemu odporu, navrhol Hooton, aby toto prešľachťovanie prebiehalo pomaly [3][4]. Podobne sa vyjadril Hooton 10.októbra 1944 v New York Times a na iných miestach. Okrem rôznorodej genetickej manipulácie s cieľom odšľachtiť preč nemecké “vojnové gény”, navrhoval väčšinu príslušníkov nemeckého Wehrmachtu na 20 a viac rokov nasadiť na otrocké práce v spojeneckých krajinách.[5]

Podobné myšlienky

V jednom kanadskom texte je program posunutý do podoby “Žiadne Nemecko, žiadne ďalšie nemecké vojny“. Spisovateľ detektívok Rex Stout okrem iného prezentoval v New York Times svoj článok “Buď budeme nenávidieť alebo prehráme“.

Novinár William L.Shirer chválil myšlienku kolektívnej viny v článku s názvom “Všetci sú vinní – potrestajte ich“. Ďalší spôsob biologického vyradenia bol vypracovaný v Harvarde. Nemeckí muži mali byť rozdelení ako nútení pracovníci do susedných krajín a vo svojom voľnom čase mali tieto národy biologicky “občerstviť” a obohatiť o “bojovné vlastnosti” Nemcov.

Záverečné poznámky

Na americkej a britskej strane sa intenzívne zaoberali myšlienkou nemecký národ biologicky vyhubiť, poprípade hospodársky neutralizovať a dá sa predpokladať, že tieto a podobné úvahy sú dôvodom desaťročia prebiehajúceho masívneho a cielene riadeného prečísľovania a nahradzovania Nemcov cudzincami. Pritom sa tu samozrejme nejedná o nejakú redukciu sklonov k vojne – ktoré sú u iných národov prítomné vo výrazne väčšej miere – ale o zničenie iných vlastností Nemcov, kvôli ktorým bolo nemožné ich trvalo podrobiť a kde snahy o to okrem iného viedli ku dvom svetovým vojnám.

Táto mimoriadne efektívna “biologická zbraň” je medzičasom nasadzovaná po celej Európe a v USA s cieľom skrotiť “vzorovitých” Bielych a vytvoriť ľahko ovládateľnú masu obyvateľov. V konečnom dôsledku má byť vytvorená, presne podľa predstáv Coudenhove-Kalergiho, jedna zmiešaná negroidno-euroázijská rasa.

Ďalšia stratégia je Homosexualizácia spoločnosti a aktívna podpora homosexuality s cieľom podľa možností zabrániť existencii nemeckých potomkov a celistvých rodín. Prirodzená a zdravá obranná reakcia národov je potláčaná pomocou bojových slov ako “rasizmus”, “xenofóbia” atď.

Hootonov plán, na rozdiel od Kaufmanovho a Morgenthauovho plánu, napokon zvíťazil… A len tak mimochodom, zhodou náhod sú všetci traja Židia.

zdroj:
http://de.metapedia.org/wiki/Hooton-Plan
http://www.globalecho .org/augenoffnende-abhandlungen/der-hooton-plan-wie-lasse-ich-ein-volk-verschwinden/

.

Užitočné ďalšie články:

Kaufmannov plán https://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!
– prezentovaný v roku 1941 z pera židovského američana Theodora Newman Kaufmana, ktorý vyzýval, že “Nemecko musí byť kompletne zničené” a navrhoval to docieliť pomocou plošnej sterilizácie Nemcov. Čo ma prekvapilo, tak údajne v jeho diele po prvý raz zaznel pojem “konečné riešenie” a týkalo sa paradoxne plánu genocídy nemeckého národa v prípade jeho porážky v druhej svetovej vojne.

Morgenthauov plán http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/05/sssr-nedovolil-vyhladit-porazene-nemce.html
– prezentovaný koncom roku 1943, ktorý počítal s rozdelením povojnového Nemecka do 6 samostatných republík, demontážou celého nemeckého priemyslu so zámerom následného vyvolania hladomoru, ktorému mala podľahnúť značná časť populácie.

Kalergiho plán http://nejvic-info.cz/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras/
– jeho cieľom je vytvoriť pomocou miešania bielej, žltej a čiernej rasy univerzálnu hnedú rasu ľudí s IQ 90, ktorí “budú dostatočne inteligentní na to, aby mohli pracovať, ale málo inteligentní na to, aby chápali”.

This entry was posted in Nemecko a imigračná vlna, Politika. Bookmark the permalink.