Epidémia neplodnosti VI. Genocídne plány svetovej elity proti ľudstvu

V médiach sa už dlhé roky objavujú správy o tom, ako je ľudstvo premnožené a že je nutné znížiť pôrodnosť a počet obyvateľstva planéty.

Na prvý pohľad sa to zdá logické a rozumné. Horšie je, keď si človek uvedomí, že za väčšinu ekologických problémov a spotrebu zdrojov môže malý zlomok ľudstva, zatiaľ čo ostatní žijú veľmi skromne. USA tvoria 5% svetovej populácie, ale spotrebovávajú 50% svetových zdrojov. A práve elity USA, ktoré sú najväčšími konzumentmi zdrojov, hovoria o nutnosti depopulácie chudobného tretieho sveta.

Málokoho v tejto súvislosti napadne, že reči o premnožení sveta sa objavovali už v druhej polovici 19.storočia a že už vtedy sa objavili nápady riešení v podobe nútenej sterilizácie vybraných skupín obyvateľstva a redukcie svetovej populácie prostredníctvom svetových vojen a epidémií. A čuduj sa svete, zakrátko vypukla prvá svetová vojna, následne zničujúca epidémia španielskej chrípky a zakrátko druhá svetová vojna.

Hoci sa v súvislosti s druhou svetovou vojnou neustále spomínajú zverstvá nacistov, média mlčia o tom, že americkí spojenci už koncom roku 1943 pripravovali genocídu nemeckého národa, ktorá počítala s redukciou obyvateľstva Nemecka o desiatky miliónov ľudí, vrátane žien a detí.

Na konferencii v Cassablanke začiatkom roku 1944 Roosvelt povedal:

“Musíme být k Německu tvrdí: mám na mysli německý národ, nejen nacisty. Bylo by třeba Němce buď kastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby se nemohli reprodukovat, aby neměli potomstvo, kterému by se jednou zachtělo chovat se tak, jako se chovali v minulosti”. http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/05/sssr-nedovolil-vyhladit-porazene-nemce.html

Je veľmi zarážajúce, že USA už v tej dobe plánovali genocídu Nemcov, hoci dovtedy neutrpeli zo strany Nemecka takmer žiadne personálne straty a o existencii nemeckých koncentračných táborov v tej dobe ešte nikto nevedel. Pokiaľ by prišlo s podobným nápadom Rusko, ktoré zo strany nacistov utrpelo nepredstaviteľné krutosti, bolo by to morálne pochopiteľné. Ale že nápad prišiel zo strany západných spojencov a zahŕňal cynickú likvidáciu civilistov, vrátane detí, je viac než šokujúce.

Za pozornosť stojí, že v Japonsku sa pôrodnosť prudko prepadla hneď rok po skončení vojny a od tej doby nepretržite klesá. Až do roku 1945 bola pôrodnosť v Japonsku okolo 4-5 detí na jednu ženu. V roku 1946 sa už prepadla na 2 deti. Je to iba náhoda??? http://www.berlin-institut.org/en/online-handbookdemography/population-dynamics/japan.html

V Nemecku najprv skúšali spojenci po skončení WW2 vyvolať hladomor (viď článok vyššie), potom bol spolu so začiatkom studenej vojny plán opustený a Nemecku bola predurčená úloha frontovej línie v jadrovej vojne. Neskôr, v 60.rokoch sa začal mimoriadne strmý prepad pôrodnosti Nemecka, ktorá je dnes spolu s Japonskom najhoršia na svete. https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/images/8/88/Germany_fertility_rate_graph.jpg

Západ cynicky plánoval tiež genodídu sovietskeho Ruska. Už pár rokov po skončení druhej svetovej vojny, v roku 1949 vznikol plán Dropshot, ktorého podstatou bola myšlienka prekvapivého jadrového útoku na ZSSR, s využitím 300 jadrových bômb na vybombardovanie všetkých veľkých ruských miest. Plán počítal s 60 až 100 miliónmi obetí, čo predstavovalo väčšinu vtedajšej populácie. Našťastie sa nikdy nerealizoval, keďže Rusko získalo v roku 1948 svoju vlastnú jadrovú zbraň a Amerike by už takýto prepadový útok neprešiel bez vlastných strát. (link)

Je veľmi podozrivé, že okamžite po skončení studenej vojny a páde železnej opony sa dramaticky prepadla pôrodnosť na území Ruska (a vlastne celej východnej Európy). Prečo? https://web.archive.org/web/20130428063430/http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2013/04/24/if-russia-is-a-dying-nation-so-is-every-other-country-in-eastern-europe/

Dnes už je verejnosti známy napríklad tzv. Harvardský projekt, kde sa západní politici úplne otvorene hovorili o nutnosti zredukovať populáciu Ruska na púhych 15 miliónov (!!!!) http://www.necenzurovane.net/14/harvard.html

– – –

Existuje množstvo ďalších uniknutých plánov, ktoré hovoria o redukcii obyvateľstva sveta, či už sa jedná o teóriu “zlatej miliardy”, o teóriu priemyselnej revolúcie a 500 mil. otrokov alebo o rôzne ďalšie.

Ako vzorku ponúkam napr. toto:

Zasvěcený muž vypovídá: Mocní mají velký plán. Už je nikdo nezastaví
http://freeglobe.cz/Articles/2960-zasveceny-muz-vypovida-mocni-maji-velky-plan-uz-je-nikdo-nezastavi.aspx

“…Velmi zajímavá byla v této souvislosti přednáška doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované rodinou Rockefellerů (byl prý nositelem vysokých zednářských stupňů). Tato přednáška zazněla na setkání amerických pediatrů v roce 1969. Byl při ní popsán nový globální systém, jenž už je prý zaveden (!) a bude mít za následek postupnou proměnu lidstva. Richard Day při ní varoval posluchače před plánem světové elity zavést diktaturu a jednotné světové náboženství. Vyzval je ale také k tomu, aby si nedělali při přednášce žádné poznámky a vypnuli všechna nahrávací zařízení. Než začal, zmínil se, že dříve musel mlčet, ale v roce 1969 už o tajném plánu mluvit prý mohl, neboť vše už prý „je připraveno a nikdo to už nezastaví“.
Zajímavé je, že uvedl dlouhou řadu hesel, která popisovala to, co s sebou nastolení nového řádu přinese, i to, co mu bude předcházet. Jelikož je jich několik desítek, ParlamentníListy.cz vybraly jen některé.


– Snížení počtu obyvatel Země
– Povolenky k rození dětí
– Nové pojetí sexu, sex bez reprodukce
– Sexuální osvěta mládeže jako nástroj světové vlády
– Podpora potratů jako nástroj ke snížení počtu obyvatel Země
– Podpora homosexuality
– Nové technologie reprodukce bez pohlavního spojení
– Zánik rodiny
– Ulehčení umírání a zavedení pilulky smrti
– Omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči a tím vyloučení starších lidí ze systému
– Přísně kontrolovaný přístup k lékům
– Úmyslně se zkomplikuje diagnostika nových nevyléčitelných nemocí
– Potlačování léčby rakoviny
– Vyvolávání srdečních infarktů
– Sloučení náboženství a zánik starých náboženství
– Školní docházka jako nástroj indoktrinace – úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určitého učení názorů či postojů, které nepřipouští diskusi ani kritiku
– Odstranění některých knih z knihoven
– Změny zákonů, jež vyvolají sociální a morální chaos
– Podpora spotřeby alkoholu a užívání drog
– Větší počet věznic
– Nulová psychologická a fyzická jistota
– Kriminalita jako nástroj ovládání společnosti
– Sex a násilí jako součást zábavných programů
– Ovládání a kontrola lidí
– Terorismus za účelem větší kontroly ”

Pripadajú vám tie body povedomé?

pre prípadných záujemcov je celý prepis rozhovoru v angličtine tu:
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

– – – – –

Existujú početné ďalšie podobné plány. Napríklad:

21 cílů iluminátů a Výboru 300. Popisuje zmes stratégií ako zredukovať svetovú populáciu pomocou lokálnych vojen, drog, umelo vytvorenej chudoby, morálneho a spoločnenského chasu a ten zbytok priviesť pod kontrolu centralizovanej globálnej vlády.
http://freeglobe.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx


“Bod 9. Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvím hladomorů a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050. Lidí, pro které ilumináti užívají termín „zbyteční jedlíci“ (tento termín pochází z nacistické terminologie –p.p.). Výbor 300 (ilumináti) pověřil Cyruse Vance, aby sepsal zprávu, jakým způsobem by takováto genocida mohla být uskutečněna. Tato zpráva nese název „Zpráva Global 2000“ a byla akceptována a odsouhlasena pro uskutečnění bývalým prezidentem USA Jamesem Earlem Carterem a Edvinem Muskiem, sekretářem Spojených států v zastoupení americké vlády. Podle této zprávy by měla být populace USA zredukována do roku 2050 o 100 milionů lidí. “

Text pochádza z knihy bývalého agenta britskej MI6 Johna Colemana. Celá kniha v angličtine je tu: http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf

– – – – – –

Harvardský projekt, ktorý pracoval s plánom ovládnuť Rusko a zredukovať jeho populáciu z 150 miliónov na 15 miliónov. Cieľom bolo ponechať 15 miliónov otrokov, ktorí by sa starali o prevádzku ťažby nerastných surovín (hlavne údržbu transsibírskej magistrály, ropné ťažobné zariadenia a rôzny iný špinavý priemysel)
http://www.necenzurovane.net/14/harvard.html

“V roku 1985 svetové spoločenstvo (ktoré aj teraz bráni záujmy samozvaných ukrajinských politikov) sformovalo program – aspoň vo vzťahu k Sovietskemu zväzu:
Do roku 2020 dvojnásobne znížiť obyvateľstvo v ZSSR, v priebehu 35 rokov každého druhého v krajine zabiť. Zabiť nielen vojnou, ako sa to robí s moslimskými národmi, ale – staršiu generáciu zničiť biedou, ktorá bude organizovaná a mladú generáciu zničiť alkoholom, tabakom, drogami a morálnym rozkladom, ktorý bude všade a masovo v ZSSR implantovaný.

Margaret Thatcherová, bývala premiérka Veľkej Británie vo svojom vystúpení pred niekoľkými rokmi, vyslovila záhadnú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Tlmočník si myslel, že sa zle rozumel a preložil 50 miliónov. Thatcherová ho však okamžite opravila. V tom čase bolo v Rusku 150 miliónov. Kde zostalo ostatných 135 miliónov? Ostatní sa dostanú pod ozajstný „nôž“ šialenstva, antikultúry, rozvratu, drog.

Pred dvoma rokmi Rusko osobne navštívila Madelaine Albrightová – v tom čase štátna tajomníčka USA a vystupujúc, ozvučila tú istú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Kam zmizlo ostatných 130 miliónov? V tom čase bolo v Rusku už len 145 miliónov. Ako už tu vidíme, program nabral plánovaný kurz pre svoju realizáciu a plnenie dlhodobých cieľov spoločenstva.

Koho sa títo ľudožrúti 20. a 21. storočia rozhodli ponechať v Rusku? Dva milióny – to je obsluha transsibírskej magistrály, najkratšej cesty z Japonska a juhovýchodnej Ázie do Európy. Ďalších 13 miliónov nechali na obsluhu najšpinavších hutníckych a chemických výrob a obsluhu svetového úložiska jadrového odpadu, na ktoré bude Rusko zmenené. (Mimochodom, súčasná Putinova Štátna Duma už prijala zákon o zmene Ruska na svetové jadrové úložisko. Na Sibíri sa realizuje rozsiahly program výstavby ciest pre tento projekt) .

„Zlatá miliarda“ nepotrebuje Rusko ani Ukrajinu, ani ich dejiny a kultúru. Potrebuje iba ich prírodné bohatstvá a ich životný priestor.”

– – – – – –

Plán elít z roku 1995: „Udržateľný rozvoj“ znížením svetovej populácie o 90%? Je to výstup z konferencie inštitúcie State of the World Forum, ktorá sa konala v San Franciscu. Zaznelo tam okrem iného aj toto:
http://www.lifenews.sk/content/pl%C3%A1n-el%C3%ADt-z-roku-1995-%E2%80%9Eudr%C5%BEate%C4%BEn%C3%BD-rozvoj%E2%80%9C-cez-zn%C3%AD%C5%BEen%C3%ADm-svetovej-popul%C3%A1cie-o-90

V záverečnom zasadaní konferencie poskytol filozof a autor Sam Keen zhrnutie a záverečné poznámky o konferencii. Keen povedal, že medzi účastníkmi konferencie „zaznel veľmi silný súhlas, že za populačný rozmach môžu najmä náboženské inštitúcie. O sexualite, antikoncepcii, potratoch, o hodnotách ovládajúcich spoločnosť musíme hovoriť ešte zreteľnejšie, pretože ekologická kríza je krízou populácie.“

Dodal, že „znížením populácie o 90% neostane dosť ľudí na to, aby prispeli k tak veľkému ekologickému ničeniu.

– – – – – –

Agenda 21 je oficiálnym programom OSN. Pod zámienkou ochrany životného prostredia obsahuje plány na centralizovanú svetovú diktatúru, zrušenie súkromného vlastníctva, vyvlastnenie detí až po globálnu depopuláciu ľudstva. Vypracovaná bola v roku 1992, ČR a SR jej program ratifikovali niekedy okolo roku 2004.
http://marioolah.blog.idnes.cz/c/460698/agenda-21-agenda-smrti.html


Autority chcú využiť záchranu životného prostredia, ktoré sami ničia, ako zámienku odpriemyselnenia a koniec demokracie. Agendou 21 chcú dosiahnuť:
1.) Koniec národnej suverenity (ospravedlňovaný záchranou sveta).
2.) Centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, ekosystémov, púští, lesov, hôr, oceánov a pitnej vody, poľnohospodárstva, biotechnológií a zaistenie tzv. „rovnosti“ (čiže otroctva).
3.) Centrálna vláda má definovať úlohu biznisu a finančných zdrojov.
4.) Zrušenie súkromného vlastníctva.
5.) Reštruktúra rodinnej jednotky (rozbitie rodiny – dôležitý cieľ).
6.) Deti budú vychovávané štátom.
7.) Ľuďom bude povedané, akú prácu majú vykonávať.
8.) Veľké obmedzenia v cestovaní.
9.) Vytvorenie ľudských „obývaných zón“.
10.) Masívne presťahovanie ľudí do zón z rôznych území, ktoré obývajú.
11.) Globálna edukácia založená na ohlupovaní ľudí (to už dosiahli).
12.) Globálna depopulácia ľudstva.

Jedným z bodov programu Agendy 21 je odovzdanie rozhodovacích právomocí štátu na nikým nevolené neziskovky: http://www.zvedavec.org/vezkratce/12289/

– – – – – –

Eugenika – paveda, ktorá zapadla do zabudnutia? Nie! Iba niektoré pojmy boli nahradené eufemizmami
http://www.hlavnespravy.sk/eugenika-paveda-ktora-zapadla-do-zabudnutia-nie-iba-niektore-pojmy-boli-nahradene-eufemizmami/728247

“Eugenika ako taká sa po druhej svetovej vojne postupne vytratila. No jej samotná myšlienka sa z kruhov niektorých vedcov a veľkých korporácií udomácnila a stretneme sa tam s ňou i neskôr.

Spoločnosť “Norplant” v roku 1968 pracovala na vynáleze vakcíny, ktorá by spôsobila neplodnosť ako u žien, tak aj u mužov. Spoločnosť bola dotovaná peniazmi veľkých korporácií ako napríklad Rockefeller Fundation.

V roku 1977, vedec John P. Holdren, vo svojej publikácií “Ecoscience” napísal: “Rozvoj dlhodobej antikoncepčnej kapsule, ktorá by bola implantovaná pod kožu a odstránená vtedy, keď bude chcieť žena otehotnieť, prinesie nútenú kontrolu plodnosti. Kapsula môže byť implantovaná v puberte a môže byť odstránená na povolenie štátu pod dohľadom počtu narodených detí. Rozhodne bolo usúdené, že zákon nútenej antikoncepcie a núteného potratu môže byť presadený i za súčasnej ústavy, keby došlo k populačnej kríze, ktorá by začala vážne ohrozovať spoločnosť.” Len pripomeniem, že John P. Holdren je súčasný vedecký poradca prezidenta USA, Baracka Obamu.”

Takže tak…

Aktualizácia 26.10.2018

Doplnené linky na celý text prednášky dr. Richarda Daya o plánoch NWO http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf a na celý text Johna Colemana o Komisii 300 http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf

 

Všetky súvisiace diely seriálu:

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia:

1. Kapitola – endokrinné disruptory v plastoch, pesticídoch, čistiacich prostriedkoch, elektronike, fast-foodoch a priemyselných odpadoch.
https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/epidemia-neplodnosti-co-nam-media-nepovedia/

2. Kapitola – hormonálna antikoncepcia, sterilizačné vakcíny, kontaminovaná pitná voda
https://diskuter.wordpress.com/2015/03/12/epidemia-neplodnosti-ii-dalsie-faktory/

3. Kapitola – spoločenské faktory, promiskuita, rozvodovosť, záhadná strata záujmu o sex
https://diskuter.wordpress.com/2015/11/22/epidemia-neplodnosti-iii-dalsie-dokazy-o-zamernom-umysle/

4. Kapitola – GMO potraviny spôsobujú neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia-neplodnosti-iv-gmo-potraviny/

5. Kapitola – perspektívy do budúcnosti. Pokiaľ sa nezmení súčasný trend, niekedy okolo roku 2060 sa narodia posledné deti.
https://diskuter.wordpress.com/2016/01/29/epidemia-neplodnosti-v-trendy-do-buducnosti/

6. Kapitola – genocídne plány elít proti ľudstvu. Prehľad najrôznejších uniknutých plánov depopulácie planéty, dokazujúcich, že pokles pôrodnosti vôbec nemusí byť náhoda.
https://diskuter.wordpress.com/2016/02/26/epidemia-neplodnosti-vi-genocidne-plany-svetovej-elity-proti-ludstvu/

7. Kapitola – kariéra vs. materstvo. Systém a média tlačia na ženy, aby sa vzdali materstva ako čohosi podradného a obetovali svoje plodné roky otročeniu pre korporácie
https://diskuter.wordpress.com/2016/06/04/epidemia-neplodnosti-vii-kariera-verzus-materstvo/

Riziká očkovania 4. Vakcíny spôsobujúce neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-ockovania-4-vakciny-sposobujuce-neplodnost/

8. Kapitola – Bisfenol A, Bisfenol S. Neplodnosť z termopapierových účteniek
https://diskuter.wordpress.com/2018/07/25/epidemia-neplodnosti-8-bisfenol-a-bisfenol-s/

Rozcestník na všetky diely seriálu:

https://diskuter.wordpress.com/category/epidemia-neplodnosti/

This entry was posted in Ekologické témy, Epidémia neplodnosti. Bookmark the permalink.