Dlhý článok na tému Chemtrails. Aký je účel chemtrails?

Úvod. Budem predpokladať, že všetci čitatelia tohto článku poznajú chemtrails a tak preskočím porovnávanie vlastností kondenzačných stôp (contrails) a chemických dymových stôp (chemtrails). Kto si chce urobiť predstavu, ako vyzerajú, stačí otvoriť google alebo youtube a nájde človek tisícky obrázkov a desiatky amatérskych videí.

Prejdem k jednotlivým variantom účelu chemtrails. Ktoré vysvetlenie je dôveryhodné, nechám na čitateľovi, v praxi zrejme bude kombinácia viacerých cieľov.

  1. Snaha o maskovanie/zmierňovanie príznakov globálneho otepľovania.

Toto bola moja primárna úvaha. Vychádzal som z predpokladu, že ropné spoločnosti sa snažia maskovať štatistiky globálnych teplôt, aby zamaskovali trend globálneho otepľovania a mohli ďalej pokračovať vo svojom ropnom biznise.

Fyzikálny princíp vychádzal z toho, že sa do stratosféry mali rozprašovať reflexné aerosoly, ktoré by odrážali slnečné svetlo do vesmíru skôr, než by dopadlo na Zem a týmto spôsobom spomaliť ohrievanie planéty. Ako vhodné látky sa spomínal oxid siričitý [1a][1b], hliník, resp. oxid hliníka [2 link doplním], nanodiamanty [3], spomínaná bola tiež úvaha o rozprašovaní zlúčenín striebra (bromid strieborný). Úplne najstaršie plány uvažovali o rozprašovaní slanej morskej vody [4] alebo acetónu [5].

V kontexte ostatných teórií sa táto teória ukazuje čoraz menej pravdepodobná. Jedným z argumentov proti je to, že chemtrails stopy sa nachádzajú v relatívne malej výške nad povrchom, hlboko pod hranicou stratosféry a kvôli svojej krátkej životnosti postrádajú pôvodne zamýšľaný reflexný efekt.

[1a] http://www.aktuality.sk/clanok/228405/vedci-chcu-zmrazit-zem-sirou/

[1b] Plánom ochladzovania stratosféry pomocou oxidu siričitého bola venovaná posledná kapitola v knihe SuperFreakonomics od Stevena D. Levitt, Stephena J. Dubnera z roku 2009. Spôsob realizácie pôsobil na dnešné pomery veľmi kuriózne. Uvažovalo sa s výrobou látkového tunela zaveseného na balónoch, siahajúceho až po stratosféru, do ktorého by boli pumpované siričitanové exhaláty. Alternatívna varianta uvažovala o napojení kilometre dlhých ľahkých látkových tunelov priamo na komíny priemyselných fabrík.

[2]

[3] http://www.osel.cz/8514-klimaticti-inzenyri-navrhuji-ochlazovat-planetu-diamantovym-prachem.html

[4] http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/chemtrail-information/chemtrail-types.html#SaltyMetallicType iba krátka zmienka bez bližších podrobností.

[5] http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/chemtrail-information/chemtrail-types.html#AcetoneType   iba veľmi stručná zmienka o tom, že americká vláda robila istú dobu rozsiahly výskum ohľadom pohybu a správania sa acetónu v atmosfére.

 

  1. Experimenty s ovládaním počasia.

Má sa jednať o zámerné rozprašovanie nanočastíc hliníka s presne štandardizovanými rozmermi. Pokiaľ je takto štandardizovaná častica ožiarená radarovým alebo mikrovlnným žiarením, častica kompletne pohltí energiu žiarenia a premení ju na teplo. Toto teplo následne odovzdá okolitému vzduchu. Týmto spôsobom je možné vytvárať lokalizované zmeny počasia (vytvoriť oblačnosť, ohriať vzduch za účelom vytvorenia búrkového mraku, vytvoriť alebo odpariť dažďové kvapky) [1] [2]. Technológia podľa všetkého zvláda aj ďalšie pokročilé vlastnosti, napr. “premiestňovanie” oblakov (radarové vlny dodajú nanočasticiam hliníka hybný moment určitým smerom a tie so sebou odnesú aj okolitú vlhkosť v oblaku). Týmto spôsobom je možné na vybranom mieste buď vyvolať záplavy alebo naopak spôsobiť sucho, vysychanie studní, zničenie úrody… Mediálne známe sú technológie rozháňania oblakov a smogu, ktoré boli využité napríklad pri olympiádach v Pekingu v roku 2010 alebo pri olympiáde v Soči v roku 2014.

 

[1] http://orgo-net.blogspot.sk/2015/09/jak-funguji-nanocastice-aluminia-pri.html (nerád používam orgo-net ako zdroj, ale pôvodný citovaný článok pôsobí dôveryhodne) “Tyto nanočástice kovu absorbují energii, zejména proto, že mají všechny stejnou velikost, o níž je známo, že rezonuje s frekvencí radarů zbraňových systémů, které používají Rusové a Číňané. Když dáte tyto nanočástice do nátěru letadla, absorbují mikrovlnnou energii a ohřívají se. Když rozptýlíte tyto částice do vzduchu a pustíte na ně mikrovlnnou frekvenci, rovněž se ohřejí. […] Tyto malé částečky v atmosféře znásobí množství energie, kterou přijímají ve formě mikrovlnného vysílání, a ohřejí velkou masu vzduchu. Tato masa vzduchu má v sobě vlhkost, humiditu, a ta se zvedá nahoru, expanduje. A takto se vytvářejí systémy počasí. ”

[2] http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/09/ministerstvo-obrany-rf-o-klimatickych.html (zdrojový server je tiež trochu problematický, ale popis procesov v článku pôsobí vedecky dôveryhodne) “Vyrobit a používat klimatické zbraně v globálním měřítku zatím není možné – řekl to v pořadu “Generální štáb” na stanici RSN náčelník Hydrometeorologické služby Ozbrojených sil Ruska plukovník Vladimír Udriš. […] Nicméně podle jeho slov lokální ovlivňování počasí je možné a aktivně se používá. Konkrétně jako součást ruských ozbrojených sil existují služby, které dokážou vyvolat třeba krupobití nebo laviny.”

 

  1. Experimenty s manipuláciou nálady obyvateľstva

Táto teória je ešte viac znepokojivejšia. Objavujú sa tvrdenia, že pomocou chemtrails sú rozprašované špeciálne namiešané chemikálie, ktoré majú navodiť určitú náladu u obyvateľstva. V drvivej väčšine sa má jednať o navodenie nálady spokojnosti, apatie, fyzickej alebo psychickej únavy, výnimočne stavy podráždenosti alebo agresivity [1]. Objavujú sa tiež správy o silných depresiách vyvolávaných chemtrails [2] a o výrazných zdravotných problémoch počas dní s chemtrails (viď tiež nasledujúci bod) [3].

Je možné, že takéto ukľudnujúce a vyčerpávajúce látky sú na ľudí rozprašované so zámerom, aby elita prešla vzburám ľudí proti vládam v kontexte prebiehajúcej hospodárskej krízy alebo počas snáh o zavedenie totalitného NWO. Mám podozrenie, že takéto pasivizujúce chemikálie sú práve teraz rozprašované nad Západnou Európu, aby obyvateľstvo nekládlo odpor prichádzajúcej invázii imigrantov.

[1] http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2144-biochemik-potvrzuje-smutnou-praxi-17-let-jsem-vyvijel-smesi-pro-chemtrails “Účel směsí: Těch cílů jich příliš mnoho, aby se daly spočítat i na prstech obou rukou. Záleží to opravdu na tom, kde mají být použity. Mnoho z nich obsahuje uklidňující prostředky. Jiné uvádějí do stavu zamlženosti, zmatenosti. Vzácně po nás chtěli, abychom připravili směsi, které vyvolávají hněv nebo násilné jednání. 90% toho, co jsme dělali, bylo zaměřeno na změnu emocí, nálady, nebo na vyvolání určitého stavu ducha.”

[2] http://www.hlavnespravy.sk/zacala-platit-dohoda-medzi-usa-a-ukrajinou-o-otvorenom-nebi/731737#comment-2460521553 Príspevok z diskusie pod videom na youtute: “Tento rok tak intenzívne sprejovali tu v Texase, že u každého sa prejavujú efekty z chem-trailov, ale pripisuje ich vírusom alebo preťaženiu z práce. Začínajú sprejovať na svitaní a v priebehu pár hodín začnete kýchať, máte upchaný nos, bolesti hrdla, cítite sa unavený, je vám divne od žalúdka, dostávate migrény a silné úzkosti bez akéhokoľvek dôvodu. Ak to pokračuje viacero dní – tak tiež začínate mať emocionálne problémy – ťažké depresie a nekontrolovateľné záchvaty plaču. ”

[3] https://diskuter.wordpress.com/2016/01/17/rozne-typy-chemtrails-a-ich-zdravotne-prejavy/ Veľké množstvo chemtrails v sebe obsahuje chemikálie, ktoré spôsobujú v človeku únavu, ospalosť, ľahostajnosť, stratu odhodlania a ambícií. Podrobný popis efektov.

 

  1. Zámerné spôsobovanie zdravotných problémov obyvateľstvu.

Veľmi často sa spomínajú v súvislosti s chemtrails rôzne zdravotné problémy obyvateľstva. Prejavujú sa psychickými problémami (únava, ľahostajnosť, nesústredenosť, migrény, silné depresie, záchvaty plaču) [1], až po rôzne zdravotné problémy (nádcha, chrípkovité prejavy bez teploty, žalúdočné a črevné problémy, podráždené sliznice očí, nosa, slaná chuť na jazyku, suchá pokožka…) [2] [3].

V rámci zloženia chemtrails sa veľmi často spomínajú tri zložky: hliník, bárium a niekedy tiež stroncium. Tieto zložky boli zistené napríklad pri analýze vzoriek dažďovej vody na Novom Zélande [4a], vo Švajčiarsku a Nemecku [4b].

Prejavy toxicity hliníka sú zrejme najznámejšie. Hliník sa ukladá v nervových bunkách a je silné podozrenie, že je zodpovedný za autizmus a alzheimerovu chorobu. Mediálne kontroverzný je hliník v súvislosti s jeho používaním vo vakcínach, ale prakticky identické nanočastice hliníka sa nachádzajú aj v chemtrails. Vďaka svojej malej veľkosti sa nanočastice hliníka vstrebávajú do tela priamo cez pokožku, resp. cez nosovú dýchaciu sliznicu, pričom sú schopné cez čuchové nervy priamo migrovať do mozgu. V mozgu potom spôsobujú u nervových buniek stav exci-toxicity, ktorá vyčerpáva bunky a vedie k ich postupnému nevratnému odumieraniu [5].

Toxicita bária sa v nízkych koncentráciach prejavuje ako svalový stimulant, znižuje krvný tlak a niekedy spôsobuje svalové kŕče. Pri vyšších koncentráciach má vplyv na nervový systém, spôsobuje nepravidelnosť srdcového rytmu, triašky, slabosť, úzkosť, pocit nedostatku vzduchu až paralýzu. Niekedy sa prejavuje formou bolestí po celom tele. Všetky zdroje popisujú ako jeden z typických prejavov otravy báriom pocity slabosti a úzkosti [6].

Niektoré zdroje udávajú tiež prítomnosť stroncia v stopách chemtrails. Samotné izotopicky stabilné stroncium nemá žiadne vyslovene toxické zdravotné prejavy. Potenciálnym problémom je, že sa zabudováva do zubov a kostí namiesto vápnika, čím dochádza k oslabeniu štruktúry kostí a zubov. Oveľa viac ma zarazila zmienka, že sa v chemtrails nachádza rádioaktívny izotop stroncia Sr-90. Ten sa bežne nachádza v rádioaktívnom odpade, resp. v priemysle a medicíne sa využíva na sledovanie pohybu rádioaktívne označených látok. Aký praktický význam má rádioaktívne stroncium v chemtrails je mi záhadou, jediné vysvetlenie, čo ma napadá je, že pomocou neho vyhodnocujú efektivitu rozptylu látok do prostredia. [7] . Zdravotné problémy zo Sr-90 sa môžu prejavovať poklesom počtu červených krviniek (anémia), ktoré spôsobia intenzívny pocit únavy a zhoršenú schopnosť imunity proti chorobám. [7]. Netuším, aká veľká je koncentrácia Sr-90 v chemtrails. Ak by bola významná, ukladalo by sa stroncium do kostí a zubov, čo by sa prejavilo v podobe rizika leukémie, zvýšenej lámavosti kostí a zvýšenej kazivosti zubov.

Niektoré texty dokonca tvrdia, že sú chemtrails v sebe obsahujú choroboplodné zárodky [8]. Citovaný článok je veľmi podrobný, stojí za hlbšie preštudovanie.

Ďalšie zdroje tvrdia, že cieľom chemtrails je otrava poľnohospodárskej pôdy a otrava samostatne hospodáriacich farmárov, resp. nahnanie ľudí do závislosti potravinárskych gigantov typu Monsanto. Napríklad firma Monsanto si nechala patentovať rastliny schopné rásť v hliníkom kontaminovanej pôde [9].

Ďalšie zdroje tvrdia, že cieľom rozprašovania ťažkých kovov, môže byť snaha o poškodenie reprodukčných schopností obyvateľstva (snahy o depopuláciu sveta)

Ďalší článok dáva chemtrails do súvislosti s masovým úhynom včiel [10a]. Zaujímavé je, Monsanto prišiel s myšlienkou používania robotických včiel za účelom opeľovania stromov. [10b].

 

[1] http://www.hlavnespravy.sk/zacala-platit-dohoda-medzi-usa-a-ukrajinou-o-otvorenom-nebi/731737#comment-2460521553

[2] http://globalskywatch.com/health/solutions/index.html “The chemtrail flu is a new phenomenon that appeared in the 2000’s when chemical spraying became much more widespread. This flu causes an array of flu-like symptoms but generally without a fever. We believe this illness is a direct result of a chemical plume called “The Swamp Water” type.”

[3] http://www.healthfreedom.info/Chemtrails%20Essiac.htm “Question: “What do you recommend for counteracting that?”

Dr. McCain: “Well, the chemtrail issue is difficult because they use different things in different areas. Sometimes we have reports, you know, they’ll spray South Carolina and everybody will get lower gastrointestinal stress. They’ll have the diarrhea, etc. Some other areas they’re sprayed, they’ll have the sinus, the upper respiratory. Some other areas they’re sprayed, they’ll come down with meningitis-type symptoms. So it’s really hard to say. The basic chemtrails spray is—you know, that has a specific profile—that’s the dry skin, the bad taste in the mouth, that type of thing. The chemical poisoning that you’re getting from the barium and the aluminum and the metals and the toxin and those types of things from the jet fuel. And then there’s the bacteria and the microbes and that’s anybody’s guess what the hell they’re going to do next. ”

[4a] https://chemtrailsnorthnz.wordpress.com/2014/04/03/aerosol-chemicals-detected-in-rainwater-collected-in-arapuni-in-mid-march/

[4b] http://rodobrana.org/svajciari-prinasaju-zdrvujucu-spravu-tzv-chemtrails-su-skutocnostou/ Vzorky hliníka, bária a stroncia v dažďovej vode v Nemecku a Švajčiarsku

[5] http://www.czechfreepress.cz/zdravi/co-delaji-chemtrails-s-vasim-mozkem.html Dlhý a podrobný článok

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Barium#Biological_dangers_and_precautions , https://cs.wikipedia.org/wiki/Baryum#Zdravotn.C3.AD_riziko , https://de.wikipedia.org/wiki/Barium#Sicherheitshinweise_und_Toxikologie

[7] http://naturalsociety.com/aluminum-barium-strontium-chemtrail-poisons/

[8] http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/chemtrail-information/chemtrail-types.html , https://diskuter.wordpress.com/2016/01/17/rozne-typy-chemtrails-a-ich-zdravotne-prejavy/ (skrátený preklad) Tento zdroj je celkovo veľmi zaujímavý. Prezentuje amatérsky výskum, ktorý na základe zápachu, pachuti v ústach a zdravotných prejavov postupne rozlíšil asi 14 rôznych typov chemtrails, pričom každý druh je pravdepodobne spôsobený odlišnou nosnou látkou. Niektoré chemtrails majú ako nosnú zložku hliník, iné železo, iné bárium, iné sú na báze acetónu a niektoré druhy jednoznačne obsahujú choroboplodné zárodky spôsobujúce chrípkovité symptómy. Pre viaceré typy chemtrails sa snaží prezentovať aj opatrenia prevencie alebo aspoň tlmenia dôsledkov. Text je veľmi dlhý, podrobný a priebežne aktualizovaný.

[9] http://www.hlavnespravy.sk/zacala-platit-dohoda-medzi-usa-a-ukrajinou-o-otvorenom-nebi/731737#comment-2460521553   (dolná polovica príspevku spomína vzťah B.Gatesa, Monsanta, spoločnosti Evergreen atď.)

[10a] http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/chemtrail-information/chemtrails-killed-the-bees.html

[10b] http://www.czechfreepress.cz/zdravi/monsanto-vyvine-vlastni-roboticke-vcely.html , http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3984-vcely-mizi-nahradi-je-roboticke

 

  1. Vytvorenie protiraketového obranného štítu na základe vysokovodivej plazmy v atmosfére

Pravdepodobne jeden z prvotných účelov chemtrails. Kovové častice v atmosfére sú nasvietené vysokovýkonnými radarmi (prototypom bolo zariadenie HAARP), ktoré ich ohrejú a vynesú do vysokých výšok v stratosfére. Tieto častice následne pôsobia ako brzdný materiál schopný ničiť alebo odkláňať balistické rakety, družice alebo nepriateľské lietadlá. [1]

Ďalšie vojenské využitie kovových nanočastíc v atmosfére súvisí s vojenskými radarmi: buď za účelom zvýšenia ich efektivity alebo naopak za účelom rušenia nepriateľskej komunikácie. [1]

Špecifickým účelom je využívanie kovových častíc v atmosfére na vytváranie trojrozmerných počítačových modelov krajiny pre pilotov nočných stíhačiek. [2]

[1] https://diskuter.wordpress.com/2016/04/03/haarp-a-chemtrails-skutocny-ucel-podla-textu-americkeho-patentu/

[2] https://web.archive.org/web/20060930204813/http://net127.com/2001/06/18/chemtrails-and-the-radio-frequency-mission-planner/

 

  1. Teória transhumanizmu

Neviem sa k tomu vyjadriť, ale dávam to sem pre úplnosť. Komentár preberám z inej diskusie

“Zariadenie HAARP je sústava antén, ktorá vyžaruje rádiové vlny rôznych frequencií. Ide o program vytvorenia robotického človeka, robotickej spoločnosti, pracovnej sily, ktorá nemá svoje potreby a myslenie, iba plní príkazy… Ľudské telo je organizmus fungujúci na princípe elektrických impulzov, elektro a biochemických procesov. Nanočastice, ktoré sa rozprašujú do ovzdušia, vdychujeme pľúcami, vstrebávame ich cez kožu, tie sa usadzujú v našom tele. Tieto nanočastice reagujú na rôzne frekvencie, ktoré spustí zariadenie HAARP, takto dokážu tieto nanočastice svojim rozvibrovaním spustiť reakciu tela, vyvolať potrebnú náladu, dať impulz mozgu podľa potreby elity…” (zdroj už neviem dohľadať)

 

Poznámky na záver

Neviem ako vy ostatní, ale v poslednom roku (a hlavne v posledných mesiacoch) som si všimol veľmi výraznú zmenu v štruktúre oblakov na oblohe. Až do roku 2015 si nespomínam, že by som na oblohe videl nejakú stopu chemtrail, bývala čistá belasá obloha. Prvé chemtrails som zaregistroval okolo leta 2015, medzičasom je ich už plná obloha. Ale iba na vidieku, hlavné mestá Praha a Bratislava akoby boli zámerne obchádzané.

A potom v posledných mesiacoch som si všimol ďalšiu vec a to výraznú zmenu farby oblakov. Ako si určite spomínate, v minulosti bývali oblaky snehovo biele. Boli jasne biele na pozadí belasej oblohy. Pozrite sa von oknom dnes. Všetky oblaky sú kovovo sivé, niekedy doslova tmavosivé, niekedy až tmavomodré alebo modrosivé. A to aj vtedy, keď sú úplne tenké a priehľadné – stále sú výrazne tmavšie, než belasá obloha na pozadí. Čo sú to za oblaky? Pôsobia skôr dojmom tmavého dymu alebo veľmi hustého priemyselného smogu. Lenže po roku 1990 väčšina fabrík v okolí skrachovala a ani premávka áut o toľko nevzrástla, aby to vysvetľovala.

V USA sa štart používania chemtrails datuje niekam okolo roku 2000. U nás sa začali objavovať zmienky a fotky chemtrails z nášho územia okolo leta roku 2014, t.j. asi pred 1,5 rokmi, pričom ich výskyt sa postupne rozrastal zo zopár “testovacích” lokalít až na súčasný stav, kedy sprejujú oblohu skoro všade a skoro každý deň.

Zaujímavé je, že som narazil na české mainstreamové články z rokov 2009 a 2010, ktoré sa veľmi intenzívne snažili vyvracať teóriu o chemtrails a zosmiešňovali každého, kto sa o ne zaujímal. Kto mohol byť motivovaný v roku 2009, v dobe keď u nás ešte žiadne chemtrails neboli, si objednať takúto “vysvetľovaciu” antikampaň ? [1]

[1] http://technet.idnes.cz/blud-tajna-letadla-praskuji-cesko-lidstvo-ma-byt-sterilizovano-psg-/sw_internet.aspx?c=A090730_165849_sw_internet_kuz

 

Ďalšie články z rubriky chemtrails:

https://diskuter.wordpress.com/category/chemtrails/

 

 

Advertisements
This entry was posted in Chemtrails. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s