Technológia ovládania mysle – ako to funguje

Predošlá časť: https://diskuter.wordpress.com/2016/01/08/politici-a-technologia-ovladania-mysle/

(Poznámka: vzhľadom na to, že sa jedná o kontroverznú tému, ku ktorej neexistujú žiadne použiteľné oficiálne zdroje, zostávajú človeku k dispozícii iba rôzne fragmenty informácií, ktoré ale pri poskladaní dokopy ukazujú viac než znepokojivé trendy.

Nasleduje výber článkov, s ktorými som sa v poslednej dobe stretol a ktoré do istej miery naznačujú, ako môže technológia ovládania mysle fungovať a hlavne v akom rozsahu sa začína nasadzovať !)

Na začiatok z tzv. “serióznych” zdrojov:

Sú správy, že prebieha oficiálny a verejný výskum ovládania mozgu pomocou mikročipov. Tu dve také správy:

Vědci dali myším do hlavy implantáty, mohou je dálkově ovládat

http://www.novinky.cz/veda-skoly/375942-vedci-dali-mysim-do-hlavy-implantaty-mohou-je-dalkove-ovladat.html

„Implantát, který je menší než průměr lidského vlasu, vyvinuli odborníci z univerzit ve Washingtonu a Illinois. Pomocí dálkového ovladače do něj mohou vstřikovat léky a určovat tak směr, kterým myš půjde. To by mělo vnést světlo do chování neuronů uvnitř mozku. … Myši mají na hlavě přidělané zařízení, v němž jsou umístěny baterie a malý zásobník na léky, které jsou během testů podávány. Při jednom z experimentů začala myš chodit do kruhu poté, co jí byl vpraven lék imitující morfium do oblasti mozku, která kontroluje motivaci a závislost.“

 

Švábie dostihy. V Spojených Štátoch dokázali živý hmyz ovládať počítačom.

http://www.hlavnespravy.sk/svabie-dostihy-v-spojenych-statoch-dokazali-zivy-hmyz-ovladat-pocitacom/576502

„Inžinieri z Texaskej univerzity sa naučili ovládať šváby za pomoci miniatúrneho počítača pripojeného k nervovému systému hmyzu. […] v priebehu experimentu, im cez ne vysielame signály a oni skutočne dodržujú naše povely a to aj počas dlhého času. To je dôležitý úspech, hovorí profesorka Texaskej univerzity Hong Liangová.“

—————————————————————————–

Zmienka o reálnom nasadení technológie hromadného ovládania mysle sa objavila v ďalšom dôveryhodnom zdroji. Táto hláška zaznela v rozhovore s Igorom Strelkovom v novembri 2014 na tému vplyvu vysielania ukrajinskej televízie:   http://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/11/05/hrochovy-denni-preklady-dnes-z-04-11-2014/

„…že „zombírování“ obyvatelstva šlo a probíhá ohromujícím tempem. Když jsem před časem hovořil o neurolingvistickém programování, tak se mi smáli. Ale já jejich úsměšky nesdílel a nesdílím, protože jsem periodicky sledoval ukrajinskou televizi a její 5. kanál a přistihl jsem se, že po delším sledování tohoto kanálu začínám pochybovat, zda činím správně, a jak si vůbec dovoluji vystupovat proti tomu skvělému nezávislému ukrajinskému národu, zda nejsem náhodou teroristou a nemám-li na čase se vzdát. Tento stav jsem pociťoval nejen já, měl jsem besedy s mnohými domobranci, hlavně s místními, kteří říkali, že po dlouhém sledování televize ztráceli motivaci k boji. Tento stav se lehce setřese zapnutím logiky. Stačilo na krátkou dobu vypnout ve Slavjansku televizi a vztah obyvatel k nám se změnil. A dokonce po opětovném obsazení města vládními vojsky už byli z velké části proti propagandě odolní. Kontra-propaganda nefunguje. Je třeba vypnout „zombírující“ vliv a nechat působit vlastní zdravý rozum.“

————————————————————

A teraz k tým viac špekulatívnym zdrojom:

———————————————————————–

V jednom článku som sa stretol s tvrdením, že mobilné vysielače môžu byť využívané k iným účelom, než iba šírenie signálu.

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2571-jaky-je-tajny-vyznam-mobilnich-vezi-predavani-telefonniho-signalu-je-tou-posledni-z-jejich-funkci

Aj keď je článok silne špekulatívny, stojí za opatrnú úvahu. Obvykle som voči článkom z orgonetu a svetkolemnas silne skeptický, ale minimálne môžem v tomto prípade povedať, že článok pracuje s korektnými technickými a fyzikálnymi pojmami a popisované procesy sú z fyzikálneho hľadiska popísané správne. Či je naozaj pravdivý si netrúfam tvrdiť. Tu je stručné zhrnutie:

Článok popisuje, že v USA sa budujú vysielacie stožiare, ktoré sa tvária ako mobilné veže na prenos telefónneho signálu, ale ku ktorým je budované elektrické vedenie na výkon dosahujúci viac než 1000 násobku výkonu potrebného pre mobilnú vežu.

A rozpisuje dva možné účely:

  1. jeden je snaha o manipuláciu počasia. Mikrovlnné žiarenie o presnej frekvencii by mohlo nabudiť molekuly vody vo vzduchu a spôsobiť určitú atmosférickú zmenu. Článok nepopisuje proces, ako by sa to robilo, len poznamenáva, že je to možné.
  2. druhý účel je ešte špekulatívnejší. Uvažuje o tom, že rádiové vlny a mikrovlny prenikajú do ľudských tkanív až do hĺbky 18 cm a že teda by bolo teoreticky možné pomocou presne vyladených frekvencií manipulovať s náladou človeka. A poznamenáva, že v posledných rokoch sa objavuje zvláštny fenomén, kedy všetci ľudia v okolí majú v daný deň rovnakú náladu, čo v minulosti nebývalo.
  3. a posledný účel je vysielanie mobilného signálu. Autor konštatuje, že tie prvé dva ciele sú realizované iba výnimočne, na konkrétne účely, aby prílišný výkon vysielača nevzbudil nežiadúcu pozornosť.

S predchádzajúcim článkom možno súvisí nedávna informácia o plánoch ďalšieho zvyšovania hustoty rozmiestnenia stožiarov mobilných vysielačov. Napríklad v ČR nedávno v tichosti zvýšili maximálne zdravotné limity u rádiofrekvenčného vysielania hneď na dvojnásobok (čo umožní buď zvýšenie výkonu vysielačov alebo ich vyššiu hustotu rozmiestnenia: http://www.zvedavec.org/vezkratce/11920/ )

——————————————————

Zaujímavá informácia sa objavila v diskusii pod týmto článkom: http://afinabul.blog.cz/1503/o-ovladani-mysle#komentare

ludia znalí hypnotických techník boli v rokoch 1970-1975 registrovaní políciou, školitelov bolo málo a vedelo sa o nich, hoci niektoré techniky poznám, neviem čo si o ich efektivite mám myslieť, všeobecne sa tvrdilo, že človek pod vplyvom neurobí nič čo je proti jeho morálnym zásadám, ale či sa da morálka meniť neviem, asi ano“

————————————————-

Zmienka o pláne vývoja techník ovládania mysle sa objavila aj v uniknutých plánoch Výboru 300, spájaného s hnutím iluminátov. Samotný článok je viac než desivý, a kto si nájde čas, doporučujem k nahliadnutiu celý. Dnes z neho vidieť, že mnohé z popisovaných bodov sú už v tak pokročilom štádiu realizácie, že ich výsledky vidíme priamo okolo seba. V akom štádiu vývoja sú potom spomínané kapitoly o kontrole mysle?

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx

4 Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

14 Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli.

——————————————————–

Na záver som si nechal ten najviac šokujúci článok:

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html

Jedná sa o rozhovor s Borisom Konstantinovičom Ratnikovom, generál-majorom Federálnej bezpečnostnej služby RF v zálohe.

Článok je plný veľmi veľkého množstva historických faktov ako aj rôznych odborných a fyzikálnych pojmov, ktoré pôsobia terminologicky aj kontextovo použité korektne. Ten kto tento rozhovor písal mal určite veľmi dobré znalosti o udalostiach v Rusku v období 1980-2010 a veľmi veľkého množstva mien. A mal zároveň veľmi dobré znalosti aj z oblasti fyziky, pretože aj fyzikálne pojmy dávajú zmysel. Taktiež spôsob vyjadrovania danej osoby svedčí o tom, že sa jedná o veľmi inteligentného človeka s množstvom profesijných skúseností. Či je rozhovor naozaj autentický neviem overiť, môžem však povedať, že sa určite nejedná len o nejaký amatérsky vytvorený pseudovedecký falzifikát.

Článok vymenováva veľké množstvo mien ľudí, ktorí sa údajne podieľali na ruskom výskume psychotronického pôsobenia, vrátane času ich pôsobenia a pracoviska. Cez toto by sa dalo overiť, či sú tie mená naozaj reálne.

Čo sa týka samotného článku, je veľmi ťažké z neho vybrať iba krátky výber, keďže je doslova nabitý faktami. Kto má dostatok času, vyplatí sa prečítať si celý text.

Ratnikov v rozhovore spomína, ako sa v Rusku pracovalo na výskume psychotronických efektov a že podobný výskum prebieha aj v iných krajinách sveta. Spomína, že po roku 1990 bol ruský výskum zámerne pozastavený, výskumné tímy rozpustené a mnohí ľudia boli zamestnaní následne zahraničnými rozviedkami alebo korporáciami. Hovorí, že nejakú formu psychotronických zbraní alebo aspoň výskumu majú všetky najväčšie veľmoci sveta a tiež viaceré súkromné korporácie.

Spomína tiež témy zamerania výskumu v rôznych krajinách:

– v USA sa snažia hlavne o možnosť ovládnuť a riadiť správanie človeka

– Izrael využíva technológiu hlavne na špionáž

– taktiež Japonsko sa pokúša o využitie v rozviedke

– Severná Kórea a Pakistan experimentuje s špeciálnymi žiaričmi a ich vplyve na orgány človeka s cieľom spôsobiť chorobu alebo dokonca ohrozenie života.

– Španielsko testuje vplyv na mozog s cieľom narušenia jeho funkcie a vplyv na psychiku.

– výskum prebieha tiež v Nemecku a Veľkej Británii

A teraz zopár citátov z článku:

“Hlavním cílem těchto výzkumů je nalezení prostředků, způsobů, forem a metod působení na lidskou psychiku, velkých mas lidí a rozšíření možností lidského vědomí. Z řady zemí jsou informace o používání skrytého dálkového ovlivňování jak jednotlivců, tak i velkých kolektivů. Přitom řeč nejde o experimentech, které probíhají už dlouhou dobu, ale o skutečné využívání vypracovaných technologií pro dosažení praktických, nejčastěji politických a vojenských cílů.”

“Princip instančního působení na člověka psychotronním generátorem je založen na rezonanci frekvenčních charakteristik lidských orgánů – srdce, ledvin, jater a mozku. Každý lidský orgán má svoji frekvenční charakteristiku. A pokud se na stejné frekvenci na něho působí elektromagnetickým zářením, pak orgán přejde do rezonance, v důsledku čehož se objeví buď silná srdeční nedostatečnost, nebo třeba problém s ledvinami, či neadekvátní chování. Obvykle je zasažen nejslabší, už nemocný orgán. V řadě případů může dojít i k smrti”.

“Jak vypadá? Jako puška nebo knoflík, jakkoli. Ale mám všechny důvody se domnívat, že její technické vytváření je dnes reálné. Veškerý teoretický základ k tomu byl už dávno vytvořen.

   Jak tedy může vypadat psychotronní zbraň?

– Různě: může vypadat jako dělo, stejně tak jako anténa, dokonce to může být tabletka, nebo zařízení podobné odpuzovači komárů. Ale jak už jsem řekl, nic takového jsem v rukou neměl.”

“Podle údajů našich služeb psychotronní zařízení umožňuje manipulovat s davem a přivádět lidi do stavu takzvaného “vyvolaného” transu. Je schopné vyvolat různé emoce – od strachu po euforii. Ovlivňování se uskutečňuje pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a laserového záření, která jsou krajně nebezpečná pro vyšší funkce mozku. Je těžké je zaregistrovat a vydělit ze spektra neustále přítomného elektromagnetického záření průmyslového původu. Speciálně modulované pak mohou vyvolávat zrakové a sluchové halucinace, mást myšlenky, rozhodit psychiku, měnit chování, stimulovat agresi, depresi, katalepsii… “

“V USA na práce v oblasti PSI-zbraní a na hledání způsobů ochrany před nimi každoročně utratí 150 milionů dolarů. Vojenský ústav radiobiologie výzkumu v Bethesdě (Maryland), začal jako jeden z prvních vytvářet zařízení pro distanční působení na lidi už v roce 1965. Ale viditelných úspěchů vědci dosáhli až v roce 1980, kdy byly zkonstruovány kompaktní generátory mikrovlnného záření schopné posílat do mozku člověka příkazy řídící jeho chování. Tento div vojenské techniky se nazývá impulzně-vlnový miotron. Pokud se z malé vzdálenosti namíří paprsky přímo na člověka, je možné zcela potlačit jeho vůli a paralyzovat ho.”

“Nedávno dokonce vydali knihu “Tajemství psychotronních zbraní”. Tady je z ní citát: “Už v roce 1988 Rostovský medicínský institut společně s dalšími úspěšně zakončil testování psychotronního generátoru a požádali o povolení k pokusu na otevření jevu propustnosti biologických tkání pro současný vliv vysokofrekvenčních magnetických polí. Nová zbraň je schopná potlačit vůli člověka a vnutit mu jinou. Rostovské generátory jsou nejnebezpečnější ze všech typů psychotronních zbraní. Jejich použití by mělo být pod státní kontrolou. Záření těchto aparátů je nastaveno na rezonanční frekvenci přírodních kmitů vnitřních orgánů člověka. Přitom velikost záření je tak malá, že je hluboko pod zářením pozadí. Proto odhalit tuto zbraň není možné. Přitom je však schopná zahubit miliony lidí, kteří pod jejím vlivem onemocní a zemřou.”

“Ale aspoň něco z těch zařízení majících vliv na mozek člověka jste viděl?

– Viděl jsem anténu instalovanou v kabinetu Jelcina za knihovnou. Byl to kovový skelet o rozměru 1,2 m x 1,2 m zakrytý plachtou s vysílačem uprostřed. Nemám informace o tom, kdo ho tam zapínal nebo vypínal. Možná někdo z Nejvyšší rady. Ale vím, jak taková anténa funguje: uvede člověka do diskomfortního stavu, způsobuje bolesti hlavy. Tato anténa byla elektromagnetické zařízení, které pracovalo na vzdálenost 10 – 15 metrů. A mohlo z normálního člověka udělat blázna.”

“- V čích rukou jsou dnes PSI-zbraně?

– Ta nejvýkonnější zařízení se dnes nacházejí nejen ve výzbroji vojáků USA, Velké Británie a Francie, ale také u nadnárodních společností, které je používají soukromě při řešení svých problémů. V Rusku jsou experimentální zařízení. Prezident o nich ví.”

“Jednu z metod nacistických vědců – takzvanou měkkou hypnózu – začaly používat i naše tajné služby. Například byly rozpracovány metodiky distančního ponoření “objektu působení” do stavu lehkého transu – takového, že ani nezjistí, že je na něj působeno. Bylo však přitom podchyceno jeho podvědomí, což dovolí nejen měnit chování “objektu” ale také čtení informací o jeho záměrech. Podobným způsobem jsme “vlezli” do mozku těch známých politiků, kteří byli pro Federální bezpečnostní službu zajímaví. […] Uvedli tento “objekt” do stavu měkké hypnózy a “vyslýchali” ho. Dotazovaní měli pocit, že hovoří v duchu sami se sebou, ale ve skutečnosti podávali informace našim tajným službám.”

“… po roce 1998 se stalo nemožným i to, protože všichni odborníci na PSI-technologie byli z orgánů státní bezpečnosti propuštěni. Nicméně “naslouchání” mozkům vrcholových představitelů států pokračuje, ale už neoficiálně, do dnešního dne.”

“V roce 2005 doktor technických věd Valerij Kaňjuka, bývalý zástupce generálního ředitele NPO Energia, vyprávěl:

V roce 1991 jsme jsme byli nuceni přemýšlet o tom, že se může objevit principiálně nový druh zbraní masového použití, které ničí intelekt, osobnost. Tehdy jsem ve vedení vystupoval se zprávou, že pokud nyní nevytvoříme mezinárodní legislativu zakazující psychotronní působení na člověka, pak jeho masové působení na lidi vypukne do deseti let. A bude strašnější než j.derné zbraně. Mým slovům nikdo nevěnoval pozornost. Vědecké kolektivy, které se zabývaly psychotronikou, byly v polovině devadesátých let záměrně v celé zemi rozehnány. Státní orgány tehdy nařídily zrušení KB, které naše teoretické výzkumy zkoušely v praxi. Co z toho se podařilo, není známo. A nyní se ve světě rozpracovávají metody programování vědomí člověka s cílem řídit ho. Během dvaceti let se může objevit “rasa” řízených lidí.”

Okrem iného sa článku spomínajú techniky hypnózy, neurolingválneho programovania, mäkkej hypnózy. V článku sú používané laikmi málo používané pojmy ako “mentálny prenos” (ako alternatíva pojmu telepatia), “mentálne prepojenie”, “fenomén mentálneho prenosu” (ako alternatíva pre pojmy hypnóza a riadenie človeka cez hypnózu)

————————————————–

A úplne na záver – manipulácia mysle pomocou špecializovaných drog? To teda vlastne nie je až tak nová informácia, v rôznej podobe s týmito snahami experimentoval už nacistický režim, ako aj všetky totalitné režimy po ňom. Zaujímavé ale je, že technológiu do mimoriadne vysokého stupňa použiteľnosti už dávno pred nimi doviedol primitívny kmeň domorodcov na Haiti:

Recept na zombie: Rybí jed, durman a popel z lidských těl

http://technet.idnes.cz/skutecne-zombie-0j4-/veda.aspx?c=A140819_145943_veda_mla

Roku 1983 se Davis vrátil do své univerzitní pracovny a začal pracovat na chemické analýze zombie prášku. Jeho výsledky vzbudily obrovskou pozornost a kromě neutuchajících sporů mezi vědci vyvolaly také vlnu obnoveného zájmu o tématiku nemrtvých, která s víceméně nepatrnými výkyvy trvá dodnes.

Co podle Davise mohlo „zombifikovat“? Většina složek prášku bokorů nejspíše nemůže mít žádný biologický účinek (jde například o rozdrcené lidské kosti nebo krystaly šťavelanu vápenatého). Ale podle Davise je nejdůležitější jiná součást všech zombie prášků, které mohl zkoumat: tetrodotoxin, zkráceně TTX. Tento prudký jed se získává z těl některých druhů ryb, především čtverzubce, který dal TTX také jméno (tetro – čtyř, odont – zubec). Medicínsky řečeno, tetrodotoxin vyvolává axonální blokádu alfamotoneuronů s obrnami končetin, často i dýchacího svalstva.

Silná otrava způsobuje smrt, ale při vhodném dávkování k ní nedochází. Místo ní se dostavuje stav jakéhosi ochrnutí, které přesně zapadá do obrazu, který popsal Clairvius Narcisse: ochromení končetin, zpomalení dechu i srdeční činnosti, pokles tělesné teploty, obrna obličejového svalstva, zorničky zůstávají strnulé a nereagují na světlo. Bez přístrojů monitorujících mozkovou aktivitu je prakticky nemožné odlišit vážnou otravu TTX od otravy fatální. A takové přístroje nejsou na Haiti samozřejmostí ani dnes, natož pak v šedesátých letech minulého století.

Zbývalo odhalit složení údajně začarované potraviny, kterou bokor Clairviuse Narcisse a další zombie udržoval ve stavu polovědomé otupělé poslušnosti. Davis jako její funkční složku identifikoval durman. Intoxikace plody této rostliny vede k extatickým stavům, těžké amnézii a zvýšené sugestibilitě. Dalším projevem dlouhodobé intoxikace durmanem je také ona nejistá, prkenná a nepřirozená chůze, kterou dobře zná každý, kdo viděl alespoň pět minut z libovolného zombie filmu.

Nuž a teraz si spomeňme na kontroverznú chémiu (“Éčka”, GMO a iné), ktorú nám dávajú do potravín, podľa možnosti tak, aby nebola šanca sa im vyhnúť. Nikde nie je istota, či okrem už notoricky známych informácií o snahách poškodzovať zdravie a plodnosť ľudí, nie je do potravín pridávané aj niečo ďalšie, niečo čo má v ľuďoch vyvolávať pocit otupelosti, ľahostajnosti alebo poslušnosti. Ideálna látka na výrobu národa otrokov. Alebo skvelá látka na vytvorenie pasívneho národa, ktorému je jedno, že ho vedú na jatky, tak ako sa to deje teraz v Západnej Európe….

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Mind Control. Bookmark the permalink.

1 Response to Technológia ovládania mysle – ako to funguje

  1. radši neuvádět says:

    Velmi pěkně napsaný článek (obě části). Přidám si Vás do oblíbených stránek.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s