Ekonomická nezmyselnosť letného času

Jediným argumentom o význame prechodov medzi zimným a letným časom je tvrdenie o úspore elektrickej energie za svietenie.

Poďme sa ale na to pozrieť detailne:

1. Podiel elektrickej energie spotrebovanej na svietenie je len zlomkom celkovej spotreby elektriny vo svete.

2. Nedávno EU nanútila ľuďom úsporné žiarovky. Halogénové žiarovky ušetria okolo 33% z energie za svietenie, žiarivkové trubice až 80% a LED žiarovky teoreticky dokonca až 90% energie. Tým pádom sa miera úspory energie prechodom na letný čas ešte viac stáva zanedbateľnou.

3. Na jednej strane sa argumentuje úsporou elektriny za svietenie a tak nám nanucujú úsporné žiarovky a každoročné striedanie letného a zimného času. Ale prekvapivo nikto nerieši plytvanie elektrinou pri celonočne osvietených reklamných bilbordoch, osvetľovaní prázdnych obchodov, nasvetľovaní historických pamiatok…

4. U ľudí, ktorí vstávajú na skoré ranné smeny nedôjde k žiadnej úspore energie. Títo ľudia kvôli prechodu na letný čas znovu musia vstávať za tmy a elektrinu, ktorú možno ušetria večer, spália pri rannom svietení.

Zároveň prechod na letný čas spôsobuje nezanedbateľné ekonomické straty:

1. U nezanedbateľnej časti ľudí spôsobuje nútená skoková zmena biorytmu zdravotné problémy: problémy s obehovou sústavou, vyššia miera výskytu infarktov, vyššia miera depresií a samovražedných pokusov. Keď nič iné, predstavuje to finančnú záťaž na zdravotníctvo.

2. Rozhodenosť biorytmu spôsobuje že sú ľudia v prvé dni po zmene času v práci malátnejší, ospalejší. Klesá pracovný výkon, zvyšuje sa riziko chýb a pracovných úrazov.

3. Ľudia zo skorých ranných smien vďaka letnému času po väčšinu roka vstávajú do práce za tmy. To zaťažuje organizmus a vedie k skoršiemu vzniku rôznych zdravotných problémov.

Je pozoruhodné, že Európska komisia je schopná dirigovať ľudí v EU kvôli najrôznejším blbostiam – zakazuje ortuťové teplomery, žiarovky, určuje výkon vysavačov a veľkosť splachovacích nádobiek záchodov, určuje mobilným operátorom ceny roamingu, ale v prípade letného času sa odrazu tvári, akoby s tým nemohla nič urobiť…

Advertisements
This entry was posted in Ekonomické témy. Bookmark the permalink.