Európsky parlament – Ako (ne)funguje demokracia v EU

Tento článok sa snaží v skratke vysvetliť právomoci jednotlivých európskych “zákonodarných” inštitúcií. Ich význam a štruktúra je pre bežného človeka značne neprehľadná a to s konkrétnym cieľom – vytvoriť zdanie demokratickosti a zároveň zahmliť skutočné centrum rozhodovania. Dúfam, že nasledujúci text situáciu trochu osvetlí.

Európsky parlament
===============

– sídli v Štrasburgu
– má 766 poslancov, pričom ČR zastupuje 22 poslancov a SR 13 poslancov. To zodpovedá hlasovacej sile 2,9% pre ČR a 1,7% pre SR. Fakticky nulový vplyv.

právomoci:

legislatívna právomoc:
– má právo navrhovať texty zákonov (ale nemôže ich schváliť, na to je treba, aby Európska komisia návrh prevzala a sama pretlačila)

rozpočtová právomoc:
– má možnosť zamietnuť schválený rozpočet Európskej Únie (ktorý pripravuje Európska komisia)

dozorujúca právomoc:
– schvaľuje predsedu a členov Európskej komisie.
– môže odvolať Európsku komisiu, ale to ešte nikdy neurobil.

politická rola:
– hlasovaním prijíma rôzne uznesenia a doporučenia, napríklad v oblasti ľudských práv, medzinárodných zmlúv. V praxi sú to ale iba deklaratívne vyjadrenia, ktoré nemajú právnu silu.
– hlasuje o prijatí nového člena do EU.

Technicky vzato nemá Európsky parlament žiaden politický vplyv. Môže síce navrhovať texty legislatívy, ale nemôže ich schváliť – jeho hlasovania sú čisto iba deklaratórne a odporúčacie. Jediným významnejším vplyvom je možnosť vetovať nejaký zákon. Prax ale ukazuje, že EK odmietnutý zákon nepatrne pozmení a schváli ho v tichosti znova.

Rada Európskej únie (tiež zvaná Rada ministrov v období do r 1993)
===============================================

– prijíma legislatívu, spolu s európskym parlamentom
– sú v nej zastúpené všetky členské štáty, každý štát zastupuje jeden minister pre daný rezort.
– predsedníctvo sa strieda po 6 mesiacoch.
– hoci je každá krajina zastúpená jedným človekom, každý má inú hlasovaciu váhu: dokopy je 260 virtuálnych hlasov, pričom pre veľké krajiny ako Nemecko, Francúzsko a pod pripadá 27-29 hlasov, zatiaľ čo na malé krajiny pripadá hlasovacia sila 3-10 hlasov.
– s hlasovaním musí súhlasiť väčšina počtu štátov (min. 15 štátov) a súhlas musí zodpovedať aspoň 62% európskej populácie.

Európska komisia:
=============

– sídli v Bruseli
– je nezávislná na členských štátoch a zaujíma sa iba o “záujmy únie”.
– podieľa sa na takmer všetkých rozhodnutiach v EU.
– podieľa sa na tvorbe legislatívy, má výlučné právo predkladať návrhy legislatívnych predpisov.
– prezentuje názory a konanie EU vo vzťahu k okolitému svetu.
– uzatvára medzinárodné zmluvy
– navrhuje rozpočet EU.

– komisárov navrhujú jednotlivé členské štáty. Komisári sú úplne nezávislí a nepodliehajú kontrole a príkazom ani od štátu, ktorý ich navrhol. Sú povinní presadzovať výhradne “záujmy únie”.

– predsedu EK schvaľuje jednoduchou väčšinou Európsky parlament.
– ostatných komisárov navrhuje Európska rada. Predseda EK im následne čisto na základe vlastného rozhodnutia poprideľuje rezorty. Na záver je EK ako celok prezentovaná Európskemu parlamentu a ten ju ako celok buď schváli alebo zamietne. EP nemá možnosť odmietnuť konkrétneho komisára.

– Európsky parlament potom môže členom komisie nanajvýš klásť otázky (interpelácie).

– na odvolanie EK je nutná 2/3 väčšina Európskeho parlamentu (čo je vtipné, keďže na jej schválenie stačila obyčajná väčšina prítomných. V praxi je teda EK fakticky neodvolateľná)

– EK má 28 komisárov, pre každú krajinu jedného. Pôvodne podľa Lisabonskej zmluvy mali mať komisára dokonca iba 2/3 krajín, až dodatočne bol ich počet rozšírený tak, aby mala každá krajina aspoň jedného.

– na celej štruktúre európskej komisie je zarážajúce, že legislatívu konkrétneho rezortu má pod kontrolou jediný človek z náhodne vybratej krajiny. Nehovoriac o tom, že konkrétny rezort takmer vždy vedie človek absolútne bez kvalifikácie k danému oboru.

Zhrnutie:
=======

Keď sa človek na veci pozrie podrobnejšie, všimne si zopár závažných problémov:
– demokraticky volený Európsky parlament nemá prakticky žiadne právomoci.
– malé krajiny majú v Európskom parlamente úplne bezvýznamný vplyv a sú odkázané na mnohokrajinové koalície, ak sa nechcú nechať prevalcovať hlasovaním silných štátov.
– Európska komisia má obrovský politický vplyv, hoci neprešla žiadnym demokratickým výberovým procesom. Schválenie menovania komisie prostredníctvom EP je fraška, pretože novozvolení členovia EP absolútne netušia, o kom vlastne hlasujú.

A na záver:
– je náročné a drahé zmanipulovať voľby, poprípade skorumpovať alebo vydierať 766 členov Europarlamentu
– naproti tomu podplatiť alebo vydierať 28 eurokomisárov je veľmi jednoduché.
– na lobbystické presadenie nejakého zákona spadajúceho pod určitý rezort (napr. povolenie GMO potravín) dokonca stačí v zásade spracovať jediného človeka.

450 miliónovej Európskej únii vládne 28 členná Európska komisia. A ten, kto má pod kontrolou týchto 28 ľudí, vládne celej Európe.

Použité zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_komise


doplnené:

za prečítanie stojí aj tento článok:

Co chcete ovlivnit se 2,8 a 3,4 procenty?
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/6692-co-chcete-ovlivnit-se-2-8-a-3-4-procenty-.aspx

“Připomeňme si, že Lisabonská smlouva (Ústava EU) byla v referendech odmítnuta ve Francii, Nizozemí a poté ještě v Irsku, jako v jediném státě, kde o ní nechali hlasovat. Nás se nikdo na názor neptal. Čeští poslanci, když se jich ptala ČT, tak v podstatě nevěděli o čem hlasují”

” V Radě EU máme 3,4 % […] Lisabonská smlouva také počítá s blokační menšinou složenou nejméně ze čtyř členských států, které zastupují více než 35 % obyvatelstva EU. Pokud se tedy bude schvalovat nějaký návrh, který je zcela proti našemu zájmu, nestačí získat na naši stranu ani 10 dalších podobných států, jako je Česká republika, abychom jej mohli zablokovat. ”

” V Evropském parlamentu máme 2,8 % .[…] Pokud chceme něco prosadit, tak by nám nestačilo přesvědčit ani 17 podobně velkých států jako jsme my. Evropský parlament je navíc pouze maškaráda, žádný poslanec nemá právo navrhnout nějaký zákon. Na většinu jednání poslanci nechodí a často si jdou jenom pro diety. Potom o všem hlasují v jeden den, kdy schvalují nové směrnice navržené Evropskou komisí tempem 10 ks za minutu”

“V Evropské komisi máme jednoho komisaře z 28 […] Navíc evropští komisaři jsou povinni prosazovat výhradně zájmy unie. Vrchol všeho je, že eurokomisař přijde o svůj důchod, pokud přestane být loajální k EU. Takže říci, že Češi mají komisaře, je zcela zcestné. Komisaři jsou také jenom loutky obrovských byrokratických a lobbistických aparátů, které za nimi stojí”


doplnené 2.4.2015

Český europoslanec Petr Mach prozradil, jak to chodí v Evropském parlamentu-neparlamentu. Tomu snad ani neuvěříte
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7400-sef-svobodnych-petr-mach-prozradil-jak-to-chodi-v-evropskem-parlamentu-neparlamentu-tomu-snad-ani-neuverite.aspx

“Skoro každý den se tu koná nějaký raut od lobbyistů, posílají i dárky, zvou na neplacené společenské akce. Poslanci tu také mají svůj exkluzivní vstup do budovy s modrým kobercem a luxusní taxi vždy k dispozici. Připomíná to skoro novodobou šlechtu. Není se co divit, že pak europoslanci zapomínají na běžné lidi. Z té výšky mají pokřivený obraz… Proto se z České republiky neodstěhuji! ”

“Nejzoufalejší je pravidelné čtvrteční hlasování ve Štrasburku, které z tohoto parlamentu také dělá neparlament. Hlasuje se většinou během půl hodiny o desítkách návrhů typu, ať se Turci nezapomínají starat o řecké hroby až po vyslovení pohoršení nad zabíráním půdy v Tanzánii. Ve vší úctě, Evropa má sama svých hospodářských problémů dost a přitom nezapomene předstírat řešení problémů celého světa?”

“Když se přihlásím do debaty na zasedání, je normální, že na mě přijde řada až v deset večer. Sál je vesměs prázdný jako vždy, a tak tam mluvím sám pro sebe. Prostě žádná debata”


doplnené 1.6.2015:

Ďalší dôkaz o tom, že poslanci v europarlamente často vôbec netušia o čom hlasujú. Úryvok z rozhovoru s českým europslancom Janom Kellerom:

“A ako to bolo teda vlastne s tým vaším hlasovaním o uznesení Európskeho parlamentu, ktoré vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla kvóty na imigrantov? Na internete sa totiž objavili zoznamy europoslancov, ktorí hlasovali za, a vy ste tam bol uvedený medzi nimi. Pritom sa k masovej imigrácii staviate kriticky…

Hlasovalo sa dlhšie ako dve hodiny o stovkách viac aj menej závažných vecí a bod o záväzných kvótach som prehliadol. Bol vsunutý medzi úplné banality, ktoré s Českou republikou nijako nesúviseli. Akonáhle som omyl zistil, nechal som zaprotokolovať, že došlo k omylu a zmenil som svoje hlasovanie na “proti”, čo je našťastie v určitej lehote možné.”

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/keller-varuje-pred-kvotami-eu-na-imigrantov/626264

 


doplnené 15.10.2015:

A tu dva ešte viac znepokojujúce príklady arogancie eurokomisárov, ktorí otvorene hovoria, že sa nezodpovedajú európskym voličom:

Eurokomisař pověřený migrační krizí v EU šokoval rozhovorem pro server Politico, v němž prohlásil, že Brusel nedbá na politické dopady uprchlické vlny, protože tamní exekutiva nemusí procházet sítem voleb.

Řecký exministr zahraničí Dimitris Avramopulos odmítl obavy, že nezvládnutí migrační vlny posílí extremisty. „Evropskou komisi následky nezajímají a politické dopady jsou jí jedno,“ řekl. „Komise je tady na pět let a prosazuje svou vizi. Nejde nám o opětovné zvolení. Chtěl bych to vzkázat celé Evropě – přestaňte konečně uvažovat o dopadech migrace na politické scény jednotlivých zemí,“ uvedl.

zdroj (30.9.2015)
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/381965-eurokomisar-dusledky-uprchlicke-vlny-nas-nezajimaji.html
http://www.nwoo.org/2015/09/29/migracni-sef-vudcum-eu-ignorujte-politicke-naklady-migrace-my-preci-ze-znovuzvoleni-strach-nemame/

Britský novinář deníku Independent Jonn Hillary se rozpovídal o setkání s obchodní komisařkou Evropskou unie Cecilií Malmströmovou o Transatlantickém investičním partnerství (TIIP). Odpověď na obrovskou opozici této dohodě ze strany veřejnosti ho šokovala.

„Během našeho setkání jsem Malmströmovou tázal ohledně obrovské opozice TTIP po celé Evropě. Během jednoho roku rekordních tři a čtvrt milionu občanů podepsalo proti ni petici. Po všech 28 členských státech, a to včetně víkendové demonstrace v Berlíně, se pořádá tisíce setkání a protestů…Když jsem ji to předhodil, Malmströmová přiznala, že obchodní dohoda nikdy neinspirovala takovou vášnivou a širokou opozici.

Když jsem se obchodní komisařky zeptal, jak může propagovat dohodu před takovou obrovskou veřejnou opozicí, její odpověď byla chladná:

„Svůj mandát nemám od evropského lidu.“

Malmströmová se tedy očividně rozhodla ignorovat obrovský nesouhlas veřejnosti s obchodní úmluvou, která z většiny nemá nic společného s obchodem.

zdroj (13.10.2015):
http://wertyzreport.com/clanek/malmstromova-ttip-mandat
http://www.independent.co.uk/voices/i-didn-t-think-ttip-could-get-any-scarier-but-then-i-spoke-to-the-eu-official-in-charge-of-it-a6690591.html

doplnené 15.2.2016:

Absolútna fraška. Po tomto videu už nebudete mať žiadnu dôveru v EU. 10 hlasovaní za menej než minútu.

Pozrite si ako sa hlasuje v Europarlamente o zákonoch ktoré majú dosah na život všetkých obyvateľov Európskej únie. Poslanci ani nevedia čo práve schvaľujú. Z facebooku europoslanca Richarda Sulíka:

“Kto má to šťastie, že rozumie predsedajúcemu priamo, stíha. Kto je odkázaný na tlmočníka v sluchadlách, má zmätok, lebo pravidelne sa stáva, že kým tlmočník prekladá “kto je ZA”, predsedajúci sa už pýta “kto je PROTI”. Tým, ktorí sa dnes sťažovali, odporúčil predsedajúci sa naučiť ZA, PROTI a ZDRŽAL SA vo viacerých jazykoch, lebo musíme byť efektívni. To nie je žart. Nuž, tak dnes síce viacerí netušili o čom hlasovali, ale zato sme boli efektívni… Ešte chcem dodať: existuje aj elektronické hlasovanie, len o málo pomalšie. To ale poslanci odmietajú používať pravidelne, lebo vraj nemusia všetci pri každom bode vedieť, kto ako hlasoval. Fraška.”

Z diskusie pod videom:

Otázka: ako sa to vôbec sčíta? Pozerám, že všetkých to silno zaujíma čo sa tam deje.. čučia do mobilu, vykecávajú..

Richard Sulik: To sa neščítava, to sa odhaduje. Fakt, nekecám

Otázka: akoze ako odhaduje?? pri takom pocte a podobnosti poctu ruk sa ako da toto odhadnut a rychlo zapisat?

Richard Sulik: Odhaduje to predsedajúci a keď ma niekto pochybnosti, zakrici CHECK a vtedy nastupuje elektronické hlasovanie

Zdroj:

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7003-absolutni-fraska-po-tomto-videu-nebudete-mit-zadnou-duveru-v-eu-10-hlasovani-mene-nez-za-minutu
http://www.hlavnespravy.sk/sulik-fraska-v-europarlamente-%c2%ad-10-hlasovani-za-menej-ako-minutu/714151

Doplnené 15.11.2018

zdroj: Paul Anthony Talylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath i August Kowalczyk: Nacistické kořeny “Bruselské EU” (2010), str. 18

Click to access nkbeu.pdf

This entry was posted in NeDemokracia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s