Homosexuálne adopcie

Tento článok má za cieľ podrobne zdokumentovať všetky rizikové faktory, ktorým môžu byť vystavené deti vychovávané homosexuálnymi pármi.

(článok bude priebežne aktualizovaný a rozširovaný)

aktualizácie:
– 11.1.2015 – výrazné prepracovanie a sprehľadnenie štruktúry článku. Doplnená kapitola o násilí v homosex.pároch
– 19.1.2015 – pridaná kapitola o histórii presadenia homosex.adopcií v rakúsku. Pridaná kapitola o prospešnosti otca a matky pre výchovu detí. Doplnený príbeh medzi medializované prípady
– 26.1.2015 – pridaná kapitola homoadopcie vs. deti v detských domovoch
– 3.2.2015 – pridané ďalšie 2 články o názoroch detí z detských domovov

Kľúčové slová: homosexuálne adopcie, homosexuální adopce, adopcie homosexuálom, adopce homosexuálům, adopcie homosexuálnym párom.

Nasleduje zoznam prípadových štúdií ako aj reálnych prípadov, dokladujúcich devastujúci vplyv života v homosexuálnej “rodine” na deti

Vplyv homosexuálnej rodiny na vývoj detí:

1. Prípadové štúdie
2. Medializované prípady
3. Zneužívanie detí v gay pároch
4. Rôzne postrehy

Rizikové faktory života v homosexuálnych rodinách:

1. Vysoká promiskuita u homosexuálov
2. Vysoký výskyt pohlavných a iných chorôb u homosexuálov
3. Nadpriemerný sklon k alkoholu a drogám
4. Vyššia miera výskytu duševných a mentálnych porúch
5. Výrazne kratší vek dožitia gayov a lesieb v porovnaní s heterosexuálmi žijúcimi v manželstve
6. Výrazne vyšší výskyt násilného správania u homosexuálov

Ohľadom argumentácie homoadopcie vs. deti v detských domovoch

Registrovanými partnerstvami to vždy iba začína. Pred 10 rokmi boli v ČR povolené RP. Dnes už v Českej republike prebieha urputný boj za povolenie homosexuálnych adopcií.

Ešte varovnejší je príklad Rakúska. V roku 2009 schválilo registrované partnerstvá s podmienkou zákazu adopcií. Ale na základe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva bol zákaz adopcií kompletne zrušený.

Navyše ani homosexuálnymi adopciami snahy nekončia. Po schválení adopcií je už iba krôčik k zavedeniu praktík juvenilnej justície a odoberaniu detí z normálnych rodín za účelom dania do opatery homosexuálnym párom.

Na záver ešte jeden článok, ktorý podrobne dokumentuje prospešnosť plnohodnotnej rodiny zloženej z matky a otca na vývoj detí.

Vplyv homosexuálnej rodiny na vývoj detí:


1. Prípadové štúdie

Sú deti homosexuálnych rodičov iné? Štúdia Marka Regnerusa, 2012 na vzorke 3000 respondentov.
http://hfi.sk/analyzy/116-su-deti-homosexualnych-rodicov-ine
http://vandarybanska.blog.sme.sk/c/313507/Mytus-c-5-2-lesbicke-matky-matkaotec.html Výber faktov zo štúdie zameraný na mimoriadne deštrukčný vplyv výchovy u lesbických párov a na fakt, že vysoký podiel detí z homosexuálnych rodín má problém so sexuálnou identitou.
http://www.lifenews.sk/content/25-det%C3%AD-gay-otcov-zva%C5%BEuje-samovra%C5%BEdu Výber faktov poukazujúcich na zvýšený podiel zneužívania a samovražedných nálad u detí z homosexuálnych rodín.
http://www.lifenews.sk/content/nov%C3%A1-%C5%A1t%C3%BAdia-deti-homosexu%C3%A1lnych-p%C3%A1rov-%C4%8Delia-v-dospelosti-probl%C3%A9mom Deti homosexuálnych párov čelia v dospelosti problémom.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610 vypracovali studiu, ktora dopodrobna prebera rozdiely vychovy deti v rodinach ci uz hetero alebo homo… statistika na niekolkych tisicoch rodin vsak podla tejto studie dokazuje ( vysledky zacinaju pri Table 2. ) ze to az tak dobre pre homosexualne partnerstva nevyzera – ich deti sa castejsie prehlasuju za nejednoznacne heterosexualne, pripadne bez specifickej sex.orientacie, maju vacsi pocet sex.partnerov za svoj zivot, su castejsie neverne v svojich zalozenych rodinach, a maju castejsie problemy so zaradenim sa v spolocnosti a pod…

Walter Schumm, rok 2010. Homosexuáli vychovávajú zo svojich detí gayov, tvrdí štúdia.
http://www.lifenews.sk/content/homosexu%C3%A1li-vychov%C3%A1vaj%C3%BA-zo-svojich-det%C3%AD-gayov-tvrd%C3%AD-%C5%A1t%C3%BAdia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20642872
“Deti vychovávané homosexuálnymi rodičmi majú väčšiu tendenciu identifikovať sa ako homosexuáli. Dokazuje to nedávno zrealizovaná štúdia profesora Waltera Schumma. […] Podľa tejto analýzy sa zistilo, že 16 až 57 percent detí homosexuálnych rodičov prijalo homosexuálnu identitu. Obzvlášť ovplyvnené sú dcéry lesbických párov – 33 až 57 percent sa identifikuje ako lesba.”

Štúdia Dr.Douglasa Allena zo Simon Fraser Univerzity – Deti homosexuálnych párov majú o 35percent väčšiu šancu prepadnúť v škole
http://www.lifenews.sk/content/deti-homosexu%C3%A1lnych-p%C3%A1rov-maj%C3%BA-o-35-va%C4%8D%C5%A1iu-%C5%A1ancu-prepadn%C3%BA%C5%A5-v-%C5%A1kole

Štúdia Loren Marks z Louisiana Stare University. Rok 2005. ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000580 ) Dokazuje, že štúdie, ktoré použila APA k vyhláseniu o neškodnosti pobytu v hsx rodinách sú nekvalitné a jednostranne neúplné:

Dr. Loren Marks z Louisiana State University vypracoval podrobnú analýzu výskumných štúdií, ktoré v roku 2005 viedli Americkú asociáciu psychológov k vyhláseniu, že deti gayov a lesbičiek nie sú v porovnaní s deťmi heterosexuálnych rodičov nijakým spôsobom znevýhodnené … v analýze sa zameral na sedem kľúčových otázok …:

(1) homogénne vzorkovanie, (2) chýbajúce porovnávacie skupiny (3) charakteristické vlastnosti porovnávacích skupín (4) protichodné údaje (5) obmedzený rozsah výsledkov súvisiacich s deťmi uvádzanými v štúdiách – alebo inými slovami, nezahrnutie všetkých aspektov súvisiacich s konečnými hodnoteniami výchovy (6) nedostatok výsledkov z dlhodobého hľadiska a (7) nedostatok požadovanej štatistickej významnosti naliehavo požadovanej organizáciou APA … a prišiel k záveru, že spomínané štúdie boli neadekvátne … :

“Dostupné dáta boli čerpané z malých nereprezentatívnych vzoriek a teda nedostatočné na to, aby potvrdili presvedčujúce a zovšeobecniteľné tvrdenie (teda to vyjadrenie APA) … takýto výrok by nebol založený na vede … “

a doložil to týmito zisteniami … :

-v 26 z 59 štúdií Americkej asociácie psychológov ohľadom gay/ lesbického rodičovstva neboli žiadne heterosexuálne porovnávacie skupiny …

– v porovnávacích štúdiách boli slobodné matky často použité ako heterosexuálna porovnávacia skupina …

– žiadna porovnávacia štúdia nemala štatistickú významnosť potrebnú k odhaleniu nízkej veľkosti efektu …

– definitívne tvrdenia Americkej asociácie psychológov ohľadom gay rodičovstva neboli uvedenými 59-imi publikovanými štúdiami preukázané …

“Záverom treba povedať, že jednoznačné tvrdenia, vrátane tých od Americkej asociácie psychológov, nemali empirické opodstatnenie,“ hovorí Dr. Loren Marks …
mínus Reagovať | 9 konvertita 22.10.2013 15:00

Potvrdené – legalizácia homo-zväzkov spôsobuje nárast homosexuálneho správania.
http://www.lifenews.sk/content/potvrden%C3%A9-legaliz%C3%A1cia-homo-zv%C3%A4zkov-sp%C3%B4sobuje-n%C3%A1rast-homosexualneho-spravania
“Rozsiahly výskum uskutočnený vo Švédsku, Fínsku, Dánsku a USA odhaľuje, že homosexualita je primárne vyvolaná prostredím, v ktorom žijeme. Konkrétne, sociálne a / alebo rodinné faktory, rovnako tiež liberálne okolie, ktoré súhlasí s homosexualitou, zohrávajú hlavnú úlohu pri rozvoji homosexuálneho správania.”
Švédska a Fínska štúdia výskytu homosexuality u jednovaječných dvojčiat. Dlhý článok, nemám podrobne prečítaný.


2. Medializované prípady

“Spravili si z nás sociálny experiment”: Drámy a nočné mory detí z dúhových rodín . Množstvo popisovaných prípadov. (Veľmi kvalitný článok)
https://www.hlavnespravy.sk/spravili-si-z-nas-socialny-experiment-dramy-a-nocne-mory-deti-z-duhovych-rodin/258454

Jedinci, ktorých vychovali homosexuálne páry, vyniesli smutné skutočnosti o tom, aké bolo ich detstvo (Veľmi dobrý článok)
https://www.hlavnespravy.sk/jedinci-ktorych-vychovali-homosexualne-pary-vyniesli-smutne-skutocnosti-o-tom-ake-bolo-ich-detstvo/507003

Dve lesby z Kalifornie presvedčili adoptovaného chlapca, aby podstúpil zmenu pohlavia
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2043345/The-California-boy-11-undergoing-hormone-blocking-treatment.html
http://newsdeskinternational.wordpress.com/2011/10/17/lesbians-give-11-year-old-son-hormone-blockers/

Dve lesby z Austrálie obliekali svojho adoptovaného chlapca do dievčenských šiat
http://www.lifenews.sk/content/chlapec-adopt%C3%ADvne-die%C5%A5a-homosexu%C3%A1lneho-p%C3%A1ru-v-diev%C4%8Densk%C3%BDch-%C5%A1at%C3%A1ch

Lesbický pár v Kanade prinútil školu otvoriť dvere dievčenských toaliet a šatní chlapcovi, ktorého sa rozhodol vychovávať ako dievča
https://www.hlavnespravy.sk/lesbicky-par-prinutil-skolu-otvorit-dvere-dievcenskych-toaliet-a-satni-chlapcovi-ktoreho-sa-rozhodli-vychovavat-ako-dievca/377029

Rozhovor s Dawn Stefanowicz, ktorá bola 20 rokov vychovávaná v rodine gayov. Čítanie len pre ľudí s pevnými nervami
http://winteryknight.wordpress.com/2010/05/02/dawn-stefanowicz-explains-her-experience-being-raised-by-a-gay-parent/
http://www.mercatornet.com/articles/view/the_sad_side_of_gay_parenting/
https://billmuehlenberg.com/2009/10/25/a-review-of-out-from-under-the-impact-of-homosexual-parenting-by-dawn-stefanowicz/

Veľká Británia – Homo-rodičia zneužívali adoptovaného chlapca, sociálka celý problém dlhé roky ignorovala napriek aktívnym výzvam samotného chlapca.
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18071

Rómsky aktivista a bojovník proti diskriminácii Miroslav L. bol obvinený zo zneužívania malých chlapcov. Angažoval sa napr. v prípadoch odoberania detí v Británii alebo v prípadoch výstavby múrov vedľa rómskych kolónií.
https://presov.korzar.sme.sk/c/6636762/aktivistu-z-presova-obvinili-zo-zneuzivania-chlapcov.html

Model gay adoptive ‘fathers’ sexually abused 6-year-old for years: offered him to pedophile ring
http://www.lifesitenews.com/news/model-gay-adoptive-fathers-sexually-abused-6-year-old-for-years-offered-him

Srdcervúci príbeh chlapca, ktorý sa dostal do rúk lekára – guru gender teórie – a bol preoperovaný na dievča
https://www.hlavnespravy.sk/srdcervuci-pribeh-chlapca-ktory-sa-dostal-do-ruk-lekara-guru-gender-teorie/243604

Děti vychovávané homosexuály se snaží stáhnout své vrstevníky ke zvrácenostem
https://freeglobe.cz/Articles/14310-deti-vychovavane-homosexualy-se-snazi-stahnout-sve-vrstevniky-ke-zvracenostem.aspx
“Homosexuální pár si vybral pro své adoptivní děti jednu z mateřských škol ve městě Haifa (Izrael). Vychovatelé byli chováním děti, které jsou vychovávané gayi, šokováni.
Pár gayů, absolventi univerzity (oba jsou psychologové), adoptovali z Guatemaly již dvě děti. Tyto děti jsou sice intelektuálně na vyšší úrovni než jejich vrstevníci ve školce – znají všechny barvy, geometrické tvary, mají větší slovní zásobu…, avšak chovají se velmi podivně ve vztahu k chlapcům. U dospělých se to nazývá sexuální obtěžování – jednoduše řečeno, malí chlapci se tisknou zezadu k druhým chlapcům, začínají je líbat nebo chlapce svalí na matraci – to jsou jejich hry s vrstevníky (chovají se tak výhradně k chlapcům).
Vychovatelky jsou šokovány. Všem je jasné, že tyto nešťastné adoptované děti kopírují chování svých „rodičů“. Co dělat? Podat stížnost sociálním službám? Ale právě tito homosexuální „rodiče“ jsou sociálními pracovníky! Co bude s těmito děti, až vyrostou, o tom není pochyb, ale co mají dělat normální děti, s nimiž si tito chlapci „hrají“ takovýmto agresivním sexuálním způsobem?
Jak vidíme, homosexuální vztahy nejsou vůbec soukromou záležitostí, ale sociální hrozbou a nebezpečím pro normální občany, a to zejména pro psychiku dětí, která přijímá vše, co je jí dáváno za vzor.”

3. Zneužívanie detí v gay pároch

The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an exploratory study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1556756

“Previous investigations have indicated that the ratio of sex offenders against female children vs. offenders against male children is approximately 2:1, while the ratio of gynephiles to androphiles among the general population is approximately 20:1. … the ratio of heterosexual to homosexual pedophiles was calculated to be approximately 11:1. This suggests that the resulting proportion of true pedophiles among persons with a homosexual erotic development is greater than that in persons who develop heterosexually.”

Zhrnuté: štúdia udáva, že pravdepodobnosť výskytu pedofílie u homosexuálneho muža je 11x vyššia, než u heterosexuálneho muža. Ak sa to prepočíta na odhadovaný počet homosexuálov vs počet pedofilov, vychádza z toho, že až 40% homosexuálov má zároveň pedofilné sklony.

http://web.archive.org/web/20150116213315/http://zdravysex.sk/node/27

“Niektoré odborné štúdie naznačujú, že homosexuálne orientovaných pedofilov je približne 35%.[137]

Na západe existuje silnejúce hnutie za legalizáciu pedofílie, ktoré tvrdí, že sexuálne zneužívanie detí nie je škodlivé. Ako príklad môže slúžiť North American Man-Boy Love Association (NAMBLA), ktorá je registrovanou asociáciou pedofilov v Amerike. Jej zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú na Gay Pride Parades (pochody homosexuálov).[139]

Americká psychiatrická asociácia (APA) diskutovala v r. 2003 už po druhý raz, či sa má pedofília a sadomasochizmus vyčiarknuť z oficiálneho zoznamu sexuálnych porúch. Medzinárodné združenie lesieb a homosexuálov – ILGA sa zasadzovalo za jeho vyškrtnutie i zo zoznamu diagnóz platných v Európe.

Holandská homosexuálna skupina COC sa na internete chváli znížením veku ochrany detí pred heterosexuálnym a homosexuálnym stykom na hranicu 12 rokov. V Rakúsku sa zas významný predstaviteľ hnutia homosexuálov Helmut Graupner zasadzuje za „právo detí na sexuálnu autonómiu“!

[137] The Problem of Pedophilia. In: NARTH Fact Sheet, 1998. In: Ščepková, M. Homosexualita, cesta sebatranscendencie? Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh, 2002, 264 s., ISBN 80 – 88949 – 43 – 2, s. 172.

[139] Homosexualita – fakty versus mýty. [online]. [citované: 11. 8. 2010]. Dostupné na internete: http://beo.sk/bioetika/236-homosexualita-fakty-versus-myty

Americký psychiater Richard Fitzgibbons, expert na liečbu kňazov, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania maloletých, sa postavil na obranu vatikánskeho štátneho sekretára Tarcisio Bertoneho. Ten minulý týždeň uviedol, že existuje súvislosť medzi homosexualitou a pedofíliou.

Richard Fitzgibbons vysvetlil, že Bertone mal pravdu, keď spojil homosexualitu s pedofíliou. Túto tézu podľa neho plne potvrdzujú štúdie John Jay College pri Newyorskej mestskej univerzite a klinické skúsenosti. „Všetci kňazi, ktorých som liečil a ktorí mali problémy s mladistvými, boli v minulosti protagonistami v homosexuálnych vzťahoch medzi dospelými,“ povedal Fitzgibbons.

„Mnoho psychológov a psychiatrov ukázalo, že neexistuje súvislosť medzi celibátom a pedofíliou, mnohí iní však preukázali a nedávno ma o tom informovali, že existuje vzťah medzi homosexualitou a pedofíliou,“ vyhlásil Bertone pri svojej nedávnej návšteve Čile. Jeho názor pranierovala najmä talianska ľavicová politická scéna a združenie na obranu homosexuálov.

zdroj: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/233464-podla-americkeho-experta-je-homosexualita-spojena-s-pedofiliou/

“Homosexuálové mají spadeno na děti

• „Homosexuálové ve Spojeném království požadují, aby se děti učily o análním sexu už ve 4 letech.“
• 33% homosexuálů PŘIZNÁVÁ sex nezletilých a dospělých. (7)
• Existuje významná skupina homosexuálů, která má tisíce členů, známá jako North American Man and Boy Love Association (NAMBLA; tj. Severoamerická společnost pro lásku mužů a chlapců). Jedná se o homosexuální skupinu zneužívající děti, jejíž heslem je „SEX PŘED OSMÝM ROKEM, NEŽ JE POZDĚ.“ Tuto skupinu lze vidět, jak pochoduje na většině přehlídek homosexuálů v celých Spojených státech.“
• Homosexuálové se ve Spojených státech dopouštějí více než 33% všech ohlášených zneužití dětí, což při předpokladu, že homosexuálové tvoří 2% populace, znamená, že 1 z 20 homosexuálů je pachatelem zneužití dítěte, zatímco 1 prznitel dětí připadá na 490 heterosexuálů. (19)
• 73% všech homosexuálů má sex s chlapci mladšími 19 let. (9)
• Mnoho homosexuálů přiznává, že jsou pedofilové. (22)”

zdroj: https://euportal.cz/PrintArticle/6549-sokujici-statistika-o-homosexualite.aspx

4. Rôzne postrehy

z diskusie:

“ad deti v homosexuálnych rodinách:

treba si uvedomiť, že lesby vo všeobecnosti nenávidia a opovrhujú mužmi. To potom prenášajú aj do výchovy svojich detí. Chlapcov vychovávajú ako zženštilcov, v horšom prípade ich priamo obliekajú do dievčenských šiat. Dievčatá naopak vychovávajú na lesby a bránia im v čase dospievania v kontakte s chlapcami. Úbohé deti.

v prípade detí vychovávaných párom gayov je situácia ešte tragickejšia. Veľký podiel gayov má pedofilné sklony, takže chlapci v takýchto rodinách sú vystavení vysokému riziku zneužívania – ak aj nie priamo zo strany biologického otca, tak určite zo strany všetkých jeho krátkodobých priateľov. Odhaduje sa, že minimálne 30% gayov je zároveň pedofilných. V prípade výchovy dievčaťa u gay páru je situácia taktiež drsná. Gayovia opovrhujú ženami, takže dievča v takejto rodine je celý život ponižované a zosmiešňované a končí s nulovou sebadôverou a neschopnosťou nadviazať partnerský vzťah. Kto chce, nech si na nete vyhľadá príbeh od Dawn Stefanovicz, vychovanej homosexuálnym otcom.”

Rizikové faktory života v homosexuálnych rodinách

Dokonca aj ak by sa odhliadlo od vyššie spomínaných prípadov, stále sú ďalšie dôvody, prečo je homosexuálna rodina pre deti nebezpečná:

1. Vysoká promiskuita u homosexuálov:

“V roku 1978 publikoval Kinseyho inštitút štúdiu vypracovanú Bellom a Weinbergom, ktorí skúmali veľmi početnú vzorku homosexuálne správanie praktizujúcich mužov žijúcich v pobrežnej časti San Francisco. Zistili, že:
– 43 % malo pohlavný styk s 500 a viac partnermi
– 28 % malo pohlavný styk s 1000 a viac partnermi
– 79 % odpovedali, že viac ako polovica ich sexuálnych partnerov boli cudzinci.”

zdroj: https://web.archive.org/web/20160306094307/http://www.coskolaneuci.sk/skola/index.php/homosexualita/58-sporne-percento-homosexualnej-populacie-

“1) Jedna z najrozsiahlejších štúdií homosexuálnych párov zistila, že iba 7 zo 156 párov si boli navzájom verný. Väčšina vzťahov trvala menej ako päť rokov. Páry, ktorých vzťah trval dlhšie, boli však sexuálne aktívne aj mimo tohto vzťahu. … (McWhirter, D. a Mattison, A. 1985. „The Male Couple: How Relationships Develop,“ (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall).

2) Partnerská nestabilita je prítomná aj v lesbických vzťahoch. Štúdia z roku 2010 v odbornom recenzovanom časopise ukázala, že lesbické vzťahy sú štatisticky menej stabilné ako heterosexuálne. (Schumm, W. 2010. „Comparative Relationship Stability of Lesbian Mother and Heterosexual Mother Families: A Review of Evidence,“ Marriage and Family Review 46: 499-509)

4) Správa z roku 2010 z dlhodobého národného výskumu v USA o lesbických rodinách uvádza, že 40% lesbických párov, ktoré počali dieťa pomocou umelého oplodnenia, sa rozišlo. (Gartrell, N. & Bos, H. 2010. „U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-year-old Adolescents,“ Pediatrics, 126 (1): 28-36.)”

zdroj: http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1%C3%BAdie-o-nebezpe%C4%8Denstv%C3%A1ch-homosexu%C3%A1lnych-vz%C5%A5ahov

Núka sa otázka, komu pripadnú adoptované deti v prípade rozchodu homosex.páru?

2. Vysoký výskyt pohlavných a iných chorôb u homosexuálov:

http://www.homosexualita.cz/?c=100#9
“Homosexuální způsob života zvyšuje riziko nejen sexuálně přenosných onemocnění, ale také mnohých nemocí, které se šíří fekálně-orální cestou. Statistiky říkají, že alespoň 75% homosexuálních mužů jsou nosiči jedné nebo více infekčních nemocí, dále, že asi 75% prodělalo alespoň jednu pohlavní nemoc, avšak nemusí být momentálně nemocní, a konečně, že 40% onemocní v průběhu jednoho roku, i když možná nebudou těžce nemocní. Mezi nejčastější nevirová infekční onemocnění u homosexuálů patří amebiáza (25-40%), giardiáza (10-30%), kapavka, shigelóza, salmonelóza, campylobakterová infekce, chlamydie, syfilis, ektoparaziti. Z virových onemocnění jsou to podle výskytu tyto nemoci: condylomata – “bradavice” (30-40%), herpes – “opar” (10-20%), infekční žloutenky typu A i B. Téměř 65% homosexuálních mužů prodělalo infekční žloutenku typu B a 16% z nich touto nemocí onemocní ročně. 5-10% jedinců, kteří prodělali onemocnění, zůstává chronickými nosiči. Infekce virem hepatitidy B navíc zvyšuje riziko rakoviny jater. Infekce lidským virem bradavic v oblasti anu je pak významným rizikovým faktorem pro rakovinu této oblasti, jejíž výskyt u homosexuálních mužů rychle narůstá. ”

78% homosexuálov z prieskumu bolo nakazených nejakou sexuálne prenosnou chorobou.
https://web.archive.org/web/20160306094307/http://www.coskolaneuci.sk/skola/index.php/homosexualita/58-sporne-percento-homosexualnej-populacie-

USA: Homosexualita sa týka len 2% mužov, predstavuje však 61% nových HIV infekcií. Správa amerického centra pre kontrolu chorôb (CDC).
http://www.lifenews.sk/content/usa-homosexualita-sa-t%C3%BDka-len-2-mu%C5%BEov-predstavuje-v%C5%A1ak-61-nov%C3%BDch-hiv-infekci%C3%AD
“Štúdia objasnila, že takmer 20% homosexuálov sú HIV pozitívni a takmer polovica z nich túto skutočnosť vôbec neberie na vedomie.” !!!

Prieskum z roku 2008: Každý piaty homosexuál v USA je HIV pozitívny. U homosexuálnych černochov je podiel dokonca 28% !
https://www.reuters.com/article/2010/09/23/us-aids-usa-idUSTRE68M3H220100923?feedType=RSS&feedName=everything&virtualBrandChannel=11563

Správa amerického centa pre prevenciu chorôb: 18 percent gayov v americkych mestach bolo pozitivnych na hiv
http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/msm/facts/index.html
“Results of HIV testing conducted in 20 cities as part of the National HIV Behavioral Surveillance System (NHBS) indicated that 18% of gay and bisexual men tested in 2011 had HIV and that HIV prevalence increased with increasing age … Among those infected, only 49% of young gay and bisexual men aged 18 to 24 years knew of their infection, whereas 76% of those aged 40 and older were aware of their HIV infection.”

Podrobná štatistika rizikovosti a miery výskytu pohlavných a iných chorôb u homosexuálov, vrátane odkazov na odborné zdroje:
https://euportal.cz/PrintArticle/6549-sokujici-statistika-o-homosexualite.aspx , časť “Ad a)”

3. Nadpriemerný sklon k alkoholu a drogám:

http://www.homosexualita.cz/?c=100#10
“Alkohol a drogy
Různé práce dále zjistily zvýšený výskyt užívání alkoholu a drog a to jak u homosexuálních mužů tak žen. Jedna studie z roku 1989 v San Francisku prokázala, že 89% homosexuálů užívalo marihuanu (25% v kontrolním souboru heterosexuálů), 50% kokain (6% v kontrolní skupině) a 50% LSD (3% v kontrolním souboru). Jiný kanadský výzkum v letech 1988-1989 prokázal, že 76,2% homosexuálů pravidelně konzumovalo alkohol, 32,2% tabák a 45,6% alespoň jednu drogu. Mnohé další studie v této oblasti dokazují, že mnoho homosexuálů a bisexuálů je neúměrně častěji konfrontováno s problémem závislosti na drogách a alkoholu než zbytek populace. Ukazuje to na skutečnost, že různé typy závislostí – na alkoholu, drogách i sexu – se u této populace vzájemně prolínají (viz kapitola “Nikoliv prostá volba, ale nutkavá porucha”). ”

4. Vyššia miera výskytu duševných a mentálnych porúch

https://www.hlavnespravy.sk/vedci-z-univerzity-v-cambridge-homosexuali-lesby-a-bisexuali-su-vo-vacsej-miere-mentalne-chori/390309
“Podľa štúdie 12% žien, ktoré sa definujú ako lesby a takmer 19% bisexuálok priznalo mentálne problémy v porovnaní so šiestimi percentami heterosexuálnych žien.
S pomedzi mužov 11% homosexuálov a 15% bisexuálov priznalo mentálne problémy v porovnaní s piatimi percentami heterosexuálnych mužov.”

5. Výrazne kratší vek dožitia gayov a lesieb v porovnaní s heterosexuálmi žijúcimi v manželstve:

S ohľadom na vyššie menované body – promiskuita, pohlavné choroby a drogy – to nie je až tak prekvapujúce.

Priemerný život homosexuálov je kratší o 25 rokov
https://web.archive.org/web/20120719100955/http://www.coskolaneuci.sk/skola/index.php/aktualne/95-vedci-varuju-ze-homosexualita-je-nebezpecnejsia-nez-fajcenie
“Dánsko je krajina s najdlhšou históriou manželstiev gayov počas rokov 1990-2002. Zosobášení heterosexuálni muži zomierajú priemerne vo veku 74 rokov, zatiaľ čo 561 párov homosexuálov zomiera priemerne vo veku 51 rokov.
V Nórsku zosobášení heterosexuálni muži zomierajú v priemere vo veku 77 rokov, kým gayovia vo veku 52 rokov. V Dánsku vydaté ženy zomierajú priemerne vo veku 78 rokov v porovnaní s lesbičkami, ktoré zomierajú vo veku 56 rokov.”

https://euportal.cz/PrintArticle/6549-sokujici-statistika-o-homosexualite.aspx
“• Průměrný věk, kdy homosexuálové umírají, je 42 let (jen 9% zůstává naživu po dosažení 65. roku). Tento věk klesá na 39 let, pokud je příčinou smrti AIDS. Průměrný věk úmrtí ženatého heterosexuálního muže je 75 let. (8)
• Průměrný věk, kdy umírají lesby, je 45 let (jen 24% zůstává naživu po dosažení 65. roku). Průměrný věk úmrtí vdané heterosexuální ženy je 79 let. (8)
(8) Fields, Dr. E. „Is Homosexual Activity Normal?“ Marietta, GA.”

6. Zvýšený sklon k tresnému a násilnému správaniu u homosexuálov:

” Ad c) Homosexuálové se dopouštějí mnoha zločinů

• John Martaugh, hlavní policejní soudce Trestního soudu města New York prohlásil: „Homosexuálové se ve velkých městech podílejí na polovině všech vražd.“ (10)
• Kapitán William Riddle z policie Los Angeles říká, že „30.000 sexuálně zneužitých dětí v Los Angeles jsou oběti homosexuálů.“ (10)
• 37% homosexuálů provozuje sadomasochismus, což má za následek mnoho úmrtí. V San Franciscu se konaly přednášky, kde byli homosexuálové vyučováni, jak při masochismu nezabít své partnery. (8)
• U homosexuálů je 100krát větší pravděpodobnost, že budou zavražděni (obvykle jiným homosexuálem) než u průměrné osoby, 26krát větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu. (8)
• 21% leseb umírá z důvodu vraždy, sebevraždy či dopravní nehody, což je v poměru k normálním ženám 534krát více. (8)
• 50% hovorů na horkou linku oznamuje, „homosexuální rvačky“ zahrnující domácí násilí (tj. homosexuálové mlátí homosexuály). (18)
• Asi 50% žen v cele smrti v USA jsou lesby. (12)”
zdroj: http://euportal.cz/PrintArticle/6549-sokujici-statistika-o-homosexualite.aspx

“8) Finneran a Stephenson (2012) vykonali systematický prehľad 28 štúdií skúmajúcich medziľudské násilie u mužov, ktorí majú sex s mužmi. Autori došli k záveru, že „výsledok tejto štúdie dokazuje, že psychické, fyzické a sexuálne násilie sa vyskytuje v homosexuálnych mužských partnerstvách v alarmujúcej miere“ (str. 180). (Finneran, C., Stephenson, R. 2012. „Intimate Partner Violence Among Men Who Have Sex With Men: A Systematic Review,“ Trauma, Violence and Abuse, 14: 168-185.)

10) Systematický prehľad 19 štúdií z roku 2014 skúmal vzťahy medzi partnerským násilím a mužmi s homosexuálnou tendenciou. Podľa prieskumu bola miera výskytu partnerského násilia u homosexuálov 48%. (Buller, A. et al. 2014. „Associations between Intimate Partner Violence and Health among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis.“ PLOS Medicine, 11(3): e1001609. doi:10.1371/journal.pmed.1001609.)

zdroj: http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1%C3%BAdie-o-nebezpe%C4%8Denstv%C3%A1ch-homosexu%C3%A1lnych-vz%C5%A5ahov”

Homosexuálne adopcie versus deti v detských domovoch

Obľúbeným argumentom v prospech homosexuálnych adopcií je argument o množstve detí v detských domovoch, ktoré nikto nechce a ktoré by si homosexuáli radi osvojili.

Tento argument dobre vyvracajú nasledujúce články:

https://kremsky.blog.sme.sk/c/373383/ako-je-to-vlastne-s-tymi-adopciami-a-preco-homosexuali-nemaju-zaujem-o-opustene-deti.html
“Čakateľov na adopciu detí sú tisíce a detí málo, predstava o stovkách detí zúfalo čakajúcich v detských domovoch na homosexuálov, ktorým extrémisti nedovolia prísť si po ne, je úplne zavádzajúca. … Na adopciu sú uvoľnené deti, ktoré sú právne voľné (rodičia sa ich vzdali alebo neudržiavajú kontakt). Je ich pomerne málo najmä v prípade bábätiek. …žiadateľov sú tisíce a v zoznamoch čakajú zvyčajne dlhé roky. … Navyše by zrejme páry rovnakého pohlavia žiadali, aby sa ich žiadosti vybavovali podľa princípov rodovej rovnosti. To znamená, že ak by bola na úrade čo len jedna taká žiadosť, museli by ju vybavili prednostne, lebo ako by to bolo, že vybavili desať heterožiadateľov a až potom jedných homožiadateľov? To by bola hrubá diskriminácia!”

https://www.cas.sk/clanok/305916/co-by-si-vybrali-deti-ktore-vyrastali-bez-rodicov-detsky-domov-alebo-homosexualny-par.html
Odpovede detí, ktoré vyrástli v detskom domove, na otázku, či by radšej vyrastali v detskom domove alebo u homosexuálneho páru. Odpovede jednoznačne hovoria, že by dali radšej prednosť detskému domovu. Z ôsmych oslovených detí by iba dve zvážili variantu života v homorodine. Zaujímavá je tiež informácia, že jedno dievča nežilo v detskom domove ale bolo vychovávané u profesionálnych pestúnov a mala na to obdobie veľmi zlé spomienky.

https://dusanguman.blog.sme.sk/c/373850/ministerstvo-zakazalo-domovakom-vyjadrit-sa.html
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zakázalo detským domovom, aby sa ich deti vyjadrovali k téme adopcií!

https://www.hlavnespravy.sk/odchovanci-detskych-domov-odpovedali-na-otazku-detsky-domov-ci-homosexualny-par/531829
Ďalšia anketa s bývalými deťmi s detských domovov. Tentoraz bola úplne jednoznačná – bolo dotazovaných 5 detí, všetky veľmi jednoznačne povedali, že by si radšej zvolili život v detskom domove než život u homoexuálov.

Presadzovanie homosex.adopcií v ČR

Príklad z ČR jasne dokladuje, že schválením registrovaných partnerstiev pre homosexuálov sa ich požiadvky neskončia. Pred 10 rokmi boli v ČR povolené RP a homosexuáli sa dušovali, že im to stačí a že o adopcie nikdy žiadať nebudú. Prešlo 10 rokov a dnes sa už v Českej republike vedie urputný boj za ich povolenie.


Máj 2013: Českí poslanci už chcú homosexuálne adopcie:

https://zpravy.idnes.cz/seminar-ve-snemovne-o-adopci-deti-homosexualnimi-pary-ppc-/domaci.aspx?c=A130521_123630_domaci_kop

“Poslanci začali bojovat o možnost osvojení dítěte jednoho z homosexuálních partnerů, který žije v registrovaném partnerství, i druhým partnerem. “Zákon o registrovaném partnerství platí několik let, měli bychom se posunout někam dál,” řekla poslankyně ODS Jana Černochová. ”

https://zpravy.idnes.cz/adopce-deti-homosexualnimi-pary-dal-/domaci.aspx?c=A130515_1928535_domaci_jw

“Poslanci budou brzy rozhodovat o dalším vstřícném kroku vůči homosexuální menšině. Viktor Paggio ze strany LIDEM spolu s dalšími kolegy navrhne normu, která umožní párům stejného pohlaví adopci dítěte. Před osmi lety Sněmovna prosadila registrované partnerství gayů a lesbiček.

Podobnou normu nedávno schválila Francie a provázely ji velké demonstrace homosexuálů. V Česku by poslanci schvalovali průchodnější, ale méně odvážnou variantu. Pár by mohl adoptovat biologické dítě některého z obou partnerů (například z předchozího vztahu), které v domácnosti často stejně už dávno žije.”

Znepokojujúce je, že sa k podpore zákona hlásia rôzni poslanci z všetkých politických strán, od ODS, cez ČSSD, LIDEM, TOP9. Sú všetky tieto strany infiltrované spiacimi agentmi?

a ešte trochu ostro ladený článok Petra Hájka: Viac než samotným adopciám sa venuje infiltrácii homoloby do spoločnosti
http://www.protiproud.cz/svet/obcan/bitvy/258-uzjsmetady-homosexualni-moloch-natahuje-ruku-po-nasich-detech-obetujeme-mu-je.htm

Mimochodom, je zarážajúce, že v identickom čase sa konal deň boja proti homofóbii, v rovnakom čase schválili homosexuálne svatby a adopcie vo francúzsku a británii, v českom parlamente predložili poslanci naprieč celým politickým spektrom návrh zákona o adopciách a Fico schválil zákon o tvrdšom trestaní “homofóbnych” trestných činov. Je to len zhoda náhod alebo naozaj dostali vlády rôznych štátov od niekoho príkaz na schválenie, vrátane vypracovaných textov?

—-
November 2013: Českí homosexuáli si chcú vynútiť adopcie formou antidiskriminačnej žaloby:
https://www.hlavnespravy.sk/ceski-homosexuali-si-chcu-adoptovat-deti-pripravuju-sudny-spor-voci-statu/177739/


Apríl 2014: Minister pre ľudské práva Dienstbier chce homosexuálom umožniť osvojenie dieťaťa partnera.
https://zpravy.idnes.cz/dienstbier-chce-homosexualum-umoznit-osvojeni-dite-partnera-pup-/domaci.aspx?c=A140423_084759_domaci_zt

Českí poslanci zhodne odmietajú Dienstbierov návrh na osvojovanie detí. Väčšina oslovených bola proti, niektorí by dokonca súhlasili aj so zrušením zákona o RP.
http://www.lidovky.cz/povolit-osvojeni-ditete-homosexualy-ne-shoduji-se-poslanci-pl2-/zpravy-domov.aspx?c=A140423_110032_ln_domov_sk


Máj 2014: Tretí pokus? Skupina poslancov naprieč polit.spektrom chce znovu podať návrh na homosex.adopcie
http://www.zvedavec.org/vezkratce/8357/
https://zpravy.idnes.cz/chysta-se-zakon-ktery-umozni-osvojeni-ditete-v-homosexualnim-paru-1f0-/domaci.aspx?c=A140530_135239_domaci_kop


August-október 2014: V ČR stále skúšajú presadiť homoadopcie

Ombudsmanka – registrovane-homosexualni-pary-maji-mit-sanci-na-adopci-deti
https://www.novinky.cz/domaci/343769-ombudsmanka-registrovane-homosexualni-pary-maji-mit-sanci-na-adopci-deti.html

Nerozumím, proč chtějí dítě do homosexuálního vztahu, diví se lidovec
https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-o-pochodu-pro-rodinu-a-osvojeni-v-registrovanem-paru-p7p-/domaci.aspx?c=A140815_113018_domaci_kop

Poslanci přišli se softverzí návrhu o adopci dětí homosexuály
https://www.novinky.cz/domaci/347561-poslanci-prisli-se-softverzi-navrhu-o-adopci-deti-homosexualy.html
Hlavným argumentom je, aby údajne dieťa z homopáru po smrti jedného z rodičov neskončilo v detskom domove. Názory poslancov naprieč všetkými stranami sú silne zmiešané, od opatrného súhlasu až po požiadavku zrušenia aj registrovaných partnerstiev.

https://zpravy.idnes.cz/pro-osvojeni-deti-v-homosexualnim-paru-ma-byt-nutny-souhlas-rodice-1fw-/domaci.aspx?c=A140912_143858_domaci_kop
“Předkladatelé zákonu zdůraznili, že když bude mít dítě v rodném listě oba biologické rodiče, byl by k osvojení nutný souhlas obou. ”
„V případě, že se jedná o dítě, jemuž je více, než dvanáct let, bude mít i ono právo říci, zda s tím souhlasí, nebo ne,“
“I když jsou pod zákonem podepsáni poslanci všech ostatních stran, v každé z nich jsou i silní odpůrci tohoto návrhu, takže zdaleka není jisté, že se ho … podaří prosadit.”

Do ceskeho parlamentu ide poslanecky navrh na hsx adopcie. Už neviem koľký pokus!
https://zpravy.idnes.cz/vlada-o-navrhu-na-osvojeni-deti-v-homosexualnim-paru-f9s-/domaci.aspx?c=A141008_114324_domaci_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

Pritom v súčasnoti iba 50 deti zije v ceskych registrovanych homoparoch
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/K-navrhu-ktery-ma-umoznit-adopce-deti-registrovanymi-partnery-vlada-neprijala-zadne-stanovisko-338473
“Podle výsledků sčítání lidu z roku 2011 v domácnostech dvojic gayů a lesbických žen v Česku vyrůstalo přes devět stovek dětí. V rodinách registrovaných partnerů jich bylo téměř pět desítek, ostatní žily u „nesezdaných” párů.”

Presadenie homosexuálnych adopcií v Rakúsku

Registrovanými partnerstvami to vždy iba začína…

“Uznanie práva na homosexuálne partnerstvo je iba cesta k možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi. Väčšina krajín, ktoré otvorili zákonnú možnosť partnerstiev do pár rokov musela legalizovať aj možnosť adopcie detí týmito pármi napriek tomu, že mnohí psychológovia upozorňujú na základné právo dieťaťa byť vychovávané otcom a matkou.” zdroj: http://rodovateoria.webnode.sk/adopcie-deti-homosexualnymi-parmi/

V roku 2009 rakúsky parlament schválil zákon o registrovaných partnerstvách
https://www.sme.sk/c/5149746/rakusko-schvalilo-registrovane-partnerstva-homosexualov.html

“Podľa novej legislatívy budú mať homosexuálne páry prístup k vymoženostiam, ktoré doteraz platili len pre heterosexuálne manželstvá. Budú môcť napríklad po sebe dediť, alebo žiadať alimenty v prípade rozchodu. Zákon naopak zakazuje adopcie detí či umelé oplodnenie v prípade homosexuálnych párov.”

V roku 2013 však Európsky súd pre ľudské práva zrušil zákaz adopcií pre homosexuálov. Rozhodnutie sa predbežne obmedzilo na adopciu dieťa partnera.
https://www.sme.sk/c/6708389/europsky-sud-rakusko-diskriminuje-homosexualov-pri-adopciach.html

Ale začiatkom roku 2015 rakúsky ústavný súd definitívne povolil aj adopcie úplne cudzích detí. Odvolal sa pritom práve na rozhodnutie ESLP z roku 2013.
https://www.sme.sk/c/7589180/ustavny-sud-v-rakusku-zrusil-zakaz-adopcie-deti-homosexualmi.html

A tu je podrobný článok venujúci sa rozsudkom ESĽP. Článok vysvetľuje, že pokiaľ nie sú schválené RP pre homosexuálov, nemajú antidiskriminačné žaloby šancu na úspech. Akonáhle sa ale RP schvália, ESĽP následne prisúdi homosexuálom nárok na všetky práva, aké prináležia manželským dvojiciam – od práv na dedenie, príspevkov na opateru člena rodiny, daňové zvýhodnenia, nárok na adopcie detí partnera ako aj adopcie úplne cudzích detí.
http://www.hfi.sk/analyzy/204-pandorina-skrinka-registrovanych-partnerstiev

Juvenilná justícia a homosexuálne adopcie

Ako súvisí téma adopcií homosexuálom s témou juvenilnej justície? Viac, než sa na prvý pohľad zdá. Vo väčšine krajín je situácia taká, že detí v detských domovoch vhodných na adopciu je približne 10x menej než čakateľských manželských párov. Z toho dôvodu sú už dnes čakacie doby na adopciu dieťaťa bežne niekoľko rokov.

Pokiaľ sa schvália homosexuálne svatby a po nich homosexuálne adopcie, výrazne stúpne dopyt po adopciách detí. Keďže ale nie je dostatok detí ani pre heterosexuálne páry, začne vznikať tlak na to, aby sa zvýšila ponuka adoptovateľných detí. A tam kde je dopyt, skôr či neskôr si cestu nájde aj ponuka, ako sa to udialo vo Veľkej Británii, Nórsku, Nemecku, USA a ďalších krajinách…

Navyše prax zo západnej Európy ukazuje, že pri adopciách sa bude dodržiavať “antidiskriminačné” pravidlo a teda že deti nepôjdu prioritne heterosexuálnym párom, ale budú sa rozdeľovať pomerným spôsobom medzi hetero a homopáry. Čísla z USA ukazujú, že až 40% adoptovaných detí končí u homosexuálnych párov. Čísla z Európy sú vo väčšine krajín dôsledne utajované.

O tom, že naozaj existujú medializované prípady detí násilne odobratých z biologickej rodiny a dané na adopciu homosexuálom sa môžete presvedčiť tu: https://diskuter.wordpress.com/2014/10/25/juvenilna-justicia-juvenilni-justice-2/ . Stačí použiť vyhľadávanie textových reťazcov “homo” alebo “lesb”.

Dôležitosť matky a otca pre výchovu detí

Na záver pridávam ešte jeden článok, dokumentujúci dôležitosť matky aj otca pri výchove detí:

http://www.hfi.sk/analyzy/220-mama-aj-otec-su-doleziti-a-najlepsie-je-ak-su-zosobaseni

Článok udáva, že otcovia aj matky prinášajú do výchovy odlišný prístup:
– matky sú viac starostlivé a vnímavé
– otcovia vedú deti k disciplíne a samostatnosti

Ďalej udáva negatívne dôsledky, keď deti vyrastajú bez otca:

u chlapcov:
– zvýšená pravdepodobnosť kriminálneho a agresívneho správania
– bývajú vo väčšej miere emočne nestabilní
– majú zhoršené pracovné príležitosti.
– majú väčšiu pravdepodobnosť, že skončia vo väzení, častejšie sa združujú s problémovými kamarátmi.
– v prípade vyrastania s nevlastným otcom sa miera pravdepodobnosti kriminality dokonca ešte viac zvyšuje

u dievčat:
– výrazne skorší vek štartu sexuálnej aktivity
– vyššia pravdepodobnosť otehotnenia pred 18. rokom.
– viac psychických problémov
– 10x vyššie riziko zneužívania

V prípade rozvodu rodičov taktiež stúpa pravdepodonosť problémov:
– výrazné zvýšenie pravdepodobnosti kriminálneho správania
– vyššia pravdepodobnosť sklonu k drogám
– vyššia pravdepodobnosť samovraždy
– vyššia miera psychických ochorení, pokusov o samovraždu, alkoholizmus, závislosť na drogách (napr. marihuana)
– zhoršenie školského prospechu a s tým spojené horšie študijné a pracovné príležitosti

Dokonca aj porovnanie zosobášených a nezosobášených rodičov vykazuje isté rozdiely v úspešnosti detí v neskoršom živote.

This entry was posted in Juvenilná justícia, LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015. Bookmark the permalink.